Alle nødetatene i Oslo ble kalt ut, da det kom meling om «skyting pågår på Hovin skole. Denne gang var det bare en øvelse.

«Skytedrama» på skole

Flere gjerningsmenn, skyting, drepte og sårede, var den dramatiske rammen da nødetatene 
i Oslo øvde.

HOVIN (Dagsavisen). Før årsskiftet skal 1.200 personell i politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten øve på «Skyting pågår». For politiet det en del av den årlige våpentjenesten, og skal gjøre dem bedre rustet til å møte skarpe situasjoner.

- Dette er opplæring for den vanlige operative mannskaper, og er en del av den 40 timers lange våpenopplæring de skal ha i året. Dette er ikke en øvelse for spesialgruppene innad i politiet, sier innsatsleder Thor Langli.

Nødetatene i Oslo har hatt slike fellesøvelser to ganger tidligere, i 2010 og 2011. men dette er første gang så mange mannskaper er involvert.

- Jeg er godt fornøyd med framdriften og øvelsen, sier Langli, der han står bak politiets sperrebånd og følger nødetatenes innsats.

 

Nødmelding

Rett over klokken 12.00 i går ettermiddag gikk de første meldingene ut over politiets nødsamband.

«Dette er 0-1. Vi får inn melding om at skyting pågår på nedlagte Hovin skole. Bevæpning av ett og to håndvåpen gis til alle som involverer seg. Alle tilgjengelige innsatsenheter skal frigjøre seg og kjøre mot stedet», lød det over podiets samband.

Kort tid etter rullet de første politibilene inn i skolegården, og ut stormet tungt bevæpnede politimenn og kvinner. I luften svirret politihelikopteret for å overvåke det hele.

- Dette er et skrekkscenario vi har sett flere steder i verden, og som også kan skje her. Derfor er det viktig at nødetaten samhandler godt. Nå er det på en skole, men det kan like gjerne skje på et kjøpesenter, sier Thor Langli til Dagsavisen.

 

Skudd

Inne fra skolebyggingen lød spredte skuddsalver og sårede elever strømmet blødende og skrikende ut av bygningen. Kort tid etter hadde politiet pågrepet gjerningsmannen, sikret bygget, og de andre nødetatene kunne rykke inn. Først og fremst for å ta seg av de mange sårede.

Det hele var lagt opp så realistisk som mulig, blodige og sårede markører ble båret ut etter at ambulansepersonell hadde fått overblikk over situasjonen og prioritert de hardest skadde.

Hjelpepleier og ambulansemedarbeider Gunn Freheim har i flere år jobbet som markør, og med blodige hender og tilsølte klær ålte hun seg rundt på gulvet og ropte panisk etter elever og kolleger. Kjapt fikk hun medisinsk hjelp og ble båret ut i sikkerhet.

- Oftest jobber jeg som markør for Norsk Luftambulanse i Follo, men nå skal jeg jobbe med denne øvelsen fram til jul, sier Gunn Freheim.

Ikke lenge etter kommer det røyk ut i gangene, og mannskaper fra Oslo Brannvesen er kjappe med å rulle ut slanger og sende inn røykdykkere. Minutter senere sleper de ut en markør som så vidt greide seg.

 

Fornøyd

Innsatsleder Thor Langli, som også var innsatsleder da det smalt i Oslo 22. juli i fjor, var fornøyd med det han fikk se fra egne mannskaper og de andre nødetatene.

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold fulgte øvelsen, og var godt fornøyd med det ha så.

- Dette har gått etter planen. Det har gått raskt, og de forskjellige enhetene har samarbeidet bra, sier politimesteren til Dagsavisen.

tom.vestreng@dagsavisen.no