Skylder 4.000 – får krav om å selge hjemmet

Noen få tusenlapper i ubetalte kommunale utgifter er nok til at kemneren krever skyldnerens bolig tvangssolgt av tingretten. – Vi føler oss til tider som et inkassobyrå, sier sjefen for Drammen tingrett.

Dagsavisen omtalte i går den dramatiske økningen i antall krav om tvangssalg som havner hos domstolene, og en utvikling hvor stadig flere sliter alvorlig økonomisk. Økt bruk av kredittkort, som gir folk et kunstig høyt forbruk i forhold til inntekt, er blant årsakene. Nå viser deg seg også at det offentlige opptrer med hard hånd i sin innkreving av selv små ubetalte kommunale avgifter.

– Lynkjappe krav om tvangssalg

– Mange tror kanskje at det offentlige er mer tålmodige enn private kreditorer i forhold til innkreving av ubetalte regninger. Vår erfaring er at selv ubetalte kommunale avgifter på 4.000–5.000 kroner lynkjapt sendes til tingretten med begjæring om tvangssalg av skyldnerens bolig, sier sorenskriver Laila Ingebrigtsen i Drammen tingrett til Dagsavisen.

Avgifter for vann, avløp og renovasjon er sikret ved såkalt legalpant i eiendommen, noe som betyr at kemnerne i kommunene kan kreve eiendommen tvangssolgt dersom avgiftene ikke betales.

– Vi ser at kemnerens krav om tvangssalg vanligvis faller bort fordi skyldnerne klarer å betale selv eller får hjelp av familie og venner. Men da har tingretten allerede brukt svært mye ressurser på å forberede et tvangssalg som ikke blir noe av, sier Ingebrigtsen. Sorenskriveren understreker at det er kommunens oppgave å inndrive avgifter, og domstolens rolle å også behandle disse sakene.

– Det skaper imidlertid mye arbeid for oss. Noen ganger har vi følelsen av å bli brukt som et inkassobyrå, sier hun.

– Skremmende signaleffekt

Leder i Gjeldsofferalliansen, Bengt Scheldt, mener staten og det offentlige viser en skremmende grådighet og nådeløshet overfor den menige mann og kvinne i disse sakene.

– Jeg kjenner til tilfeller hvor kemnere har krevd boliger solgt for å få inn 2.000–3.000 kroner i ubetalte kommunale avgifter, sier Scheldt. Han mener det offentlige med slike krav sender ut et signal til resten av samfunnet om at det er greit å være hard og uforsonlig.

– Hvorfor kan ikke i stedet kemnerne rundt om i kommunene sende krav om trekk i lønn for å få inn kommunale avgifter framfor å kreve hele boliger solgt, undrer Scheldt.

Hard linje i Drammen

Kemner i Drammen, Annett Henriksen, vedgår at kemnerkontoret har adgang til å gi pålegg om trekk i lønn overfor dem som ikke betaler kommunale avgifter. Likevel velger kemneren å ikke bruke denne muligheten.

– Trekk i lønn ville økt belastningen på arbeidsgivere og krevd langt større ressurser i oppfølging fra vår side. De som ikke betaler kommunale avgifter i Drammen får flere purringer og varsler før vi går så langt at vi sender begjæring til tingretten om tvangssalg av boliger, sier Henriksen til Dagsavisen. Henriksen forteller at kommunens erfaring med konsekvent innkreving av kommunale avgifter har gitt en preventiv effekt.

– Dette dreier seg om kommunale utgifter som alle husstander har en forpliktelse til å være med på å betale. Nå opplever vi at stadig flere ser at det ikke nytter å unnlate å betale avgifter i Drammen, sier Henriksen.

Hun forteller at det fra tid til annen diskuteres hvor store beløpene skal være før kravene sendes tingretten med begjæring om tvangssalg.

– I Drammen sendes de kommunale avgiftene ut i to terminer. Vi har en policy på at manglende innbetaling av én termin er nok. Da kjører vi innkrevingsløpet, men langt de fleste betaler før vi begjærer tvangssalg, og i forhold til antall krav sendes et minimalt antall til tingretten. At dette skulle være en belastning for domstolen var til nå ukjent for meg, sier Henriksen.