Leder av den Rettsmedisinske kommisjon Tarjei Rygnestad fortalte under terrorrettssaken at NRKs avlytting av møtet var politianmeldt.

Skulle vært åpne om telefonlytting

NRK brøt god presseskikk da kanalen ikke fortalte at de hadde avlyttet et møte i Den rettsmedisinske kommisjon via en telefon.

Det slår Pressens Faglige Utvalg (PFU) fast under et møte.

– NRK har brutt Vær varsom-plakaten så det suser, fastslo Norsk Presseforbunds generalsekretær Per Edgar Kokkvold under diskusjonen i PFU tirsdag formiddag.

Fikk konsekvenser

Utvalget var enstemmig i at NRK burde ha vært åpen om hva som skjedde da Dagsrevyen før jul rapporterte at det hadde vært stor uenighet i møtet der Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) behandlet den første rettspsykiatriske rapporten om nå terrordømte Anders Behring Breivik.

Avsløringen førte til en større debatt som endte med at Oslo tingrett oppnevnte ytterligere to rettspsykiatriske eksperter, slik at det forelå to alternative uttalelser om Breiviks psyke under 22. juli-rettssaken.

Telefon-lytting

Men NRK bommet da kanalen ikke spilte med åpne kort og fortalte hvordan de hadde jobbet, fastslår PFU.

Det som skjedde, var at NRKs reporter ringte opp DRKs leder i forkant av møtet, hvorpå han tok telefonen uten å være klar over det. Dermed hadde NRK «fri linje» inn til kommisjonens diskusjon, som reporteren lyttet til i 55 minutter.

PFU brukte mye tid på å diskutere om metoden kom inn under punktet i Vær varsom-plakaten om skjult mikrofon, men kom til at det i denne saken mer er snakk om «lytting» enn «avlytting».

Soleklart

PFU mener at NRK har begått et soleklart brudd på pressens etiske kjøreregler i Vær varsom plakaten ved ikke å være åpne om at de ble kjent med uenigheten i DRK gjennom å lytte til diskusjonen i møtet.

Både DRK – og offentligheten – burde vært gjort kjent med at NRKs reporter hadde lyttet til diskusjonen, og DRK burde fått anledning til å kommentere opplysningene i reportasjen på dette grunnlaget, fastslår PFU.