Turistguiden har erkjent at han nærmet seg isbjørnen slik at den ble forstyrret.

Skremte isbjørnen, fikk bot

Turistguide får 12.000 kroner i bot for å forstyrre isbjørn

 

En turistguide på Svalbard har fått en bot på 12.000 kroner fordi han skremte en isbjørn i et forsøk på å nærme seg den.

Guiden hadde med seg et scooterfølge med turister da de oppdaget isbjørnen. Den skal ha vært på nærmere 900 meters avstand.

– Bjørnen sto da rolig. Guiden besluttet at gruppen skulle kjøre nærmere isbjørnen. Den ble da forstyrret og skremt og begynte å løpe vekk fra turfølget. Guiden avbrøt kjøringen da det ble klart at bjørnen ble skremt, opplyser Sysselmannen på Svalbard.

Regelverket sier at det er forbudt å oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret, uavhengig av avstand. Guiden har erkjent forholdet.

– Med økende turisme og ferdsel på Svalbard kan det oppstå flere lignende situasjoner der isbjørn blir forstyrret og skremt. Sysselmannen vil følge med på utviklingen og eventuelt iverksette ferdselsforbud i områder dersom ferdselen åpenbart forstyrrer isbjørn, skriver Sysselmannen.

NTB