Skolestreik mot Erna

– Erna Solbergs uttalelser motiverer oss til å streike igjen, sier NU-lederen før den neste skolestreiken.

Fredag er det klart for ny global skolestreik for klimaet, som en oppfølging av skolestreiken i mars. Da var det minst 1,6 millioner barn og unge i over 125 land som streiket, ifølge FridaysForFuture. Om lag 40.000 av dem streiket i Norge, med krav om at politikerne tar mer ansvar.

«Siden det har vi ikke sett noe tegn til bedring, derfor streiker vi igjen», heter det på Natur og Ungdoms nettsider.

Blant politikerne lederen i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, ikke har latt seg imponere av, er statsminister Erna Solberg (H).

«Det er utrolig flott at ungdom engasjerer seg», uttalte Solberg til Aftenposten om skolestreiken i mars.

Les også: Fritt Ords Pris til Greta Thunberg og Natur og Ungdom

– Det blir så falskt

«Vi trenger ungdommens engasjement. Det får foreldregenerasjonen til å ville gjøre mer. For det er vårt ansvar å bekjempe klimaendringene. Og vi er kanskje den siste generasjonen som kan gjøre noe med det», uttalte Solberg også.

Hennes konklusjon var likevel på ingen måte i tråd med dette, mener Eiterjord.

«En rask nedtrapping av norsk oljeproduksjon løser ikke klimaproblemet», konstaterte Solberg.

Der er hun på kollisjonskurs med skolestreikerne. Blant deres krav til regjeringen er «ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien».

– Erna Solbergs utsagn motiverer oss og viser at det er et stort behov for mer skolestreiking. For hun viser at hun ikke har skjønt noen ting. Hun roser ungdom, men tar dem ikke på alvor. Det blir så falskt, sier Eiterjord.

– Vi vil ikke ha ros og klapp på hodet. Hun burde holde seg for god til å skryte av ungdom hvis hun ikke er enig med dem, fortsetter han.

– Vil Erna Solberg ha elever tilbake på skolebenkene får hun begynne å innfri kravene våre. Fram til da er dette enda et utspill som viser ansvarsfraskrivelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må si nei til oljeleting

– Det hun burde sagt er at hun nå skal endre politikken og handle som om vi er i den klimakrisa vi faktisk er i, mener Eiterjord.

– Regjeringen må si nei til oljeleting og heller skape grønne jobber, de må kutte mer enn halvparten av de norske utslippene innen 2030 og øke klimabistanden. Bare da vil Erna Solbergs ord faktisk bety noe og hun vil ta tusenvis av ungdommer på alvor.

– Hvorfor blir det ny skolestreik samme dag som mange har eksamen? Vil ikke det føre til mindre oppslutning om streiken?

– Vi ønsker å ta del i den internasjonale streiken som arrangeres 24. mai. Det er dessuten mange som ikke har eksamen og andre som vil slutte seg til streiken etter eksamen, svarer Eiterjord.

– Hvor mange kommer til å streike i Norge denne gangen?

– Det er vanskelig å anslå, kanskje opp mot 10.000. Så langt har vi fått melding om 22 arrangementer mot over 70 i mars.

– Hvordan tror du politikere vil reagere på eventuelt langt færre skolestreikere denne gangen?

– Jeg tror ikke det vil påvirke trykket mot politikerne. Det har vært ukentlige lokale streiker helt siden januar nå. Politikerne vier jo noen hundre bompengeaksjonister stor oppmerksomhet, men vi er mange flere og har en viktigere sak - et levelig klima.

Saken fortsetter under bildet.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.
Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Les også: 40.000 klimastreikende ungdommer: – Vi vil ha en framtid

Har erklært klimakrise

Blant skolestreikernes øvrige krav til politikerne er at de må erklære «at vi er i en krisesituasjon for klima og natur».

Storbritannia og Irland har erklært klimakrise. Det samme har Bodø, mens andre byer vurderer det samme, og takket være en underskriftskampanje vil nå også landets fylker ta dette ønsket opp til behandling om ikke lenge.

– Det å erklære klimakrise er å si det som det er. Vi har vært i krise en stund. Det så vi i fjor med fôrmangel og skogbranner, sier Eiterjord.

– Men vi trenger ikke store ord og ingen handling. En erklæring om klimakrise må følges opp av tiltak, som å ikke gi flere utvinningstillatelser til oljeindustrien.

– Det kan ikke byer som Bodø. Hva bør de gjøre i stedet?

– Der kan de legge bedre til rette for sykling og kollektivtrafikk, ta vare på matjorda, stanse utbygging av naturområder, erstatte fossil energi med elbiler...

Globalt er ambisjonen enda flere skolestreikende barn og unge fredag enn i mars. Så langt er det varslet streik i nær 1.300 byer og tettsteder i 109 land.

Les også: Kongen om klimastreikere: – Det er deres verden de snakker om, ikke vår