Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre og Sveriges statsminister Stefan Löfven deltok denne uka på Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK) sin kongress på Sørmarka i Oslo. Her diskuterte de framtida til den nordiske modellen.

- Skattekutt truer den nordiske modellen

Den nordiske modellen er under press og regjeringens skatteletter her hjemme er med på å slå en kile i den, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

I går avsluttet SAMAK (Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité) sin to dager lange kongress på Sørmarka i Oslo. I bagasjen tok ledere i de nordiske sosialdemokratiske partiene og for de nordiske fagforeningene med seg dystre spådommer: En ny, omfattende rapport fra FAFO om utviklingen av Norden fram mot 2030 (NordMod2030) tilsier at den nordiske modellen forvitrer: Ulikheten øker, sysselsatte i Norden synker og antall fagorganiserte vil minke. Hovedutfordringene for den nordiske modellen blir blant annet å sikre sysselsetting til å bære velstand og velferd, å sikre fortsatt utjevning og hvordan opprettholde oppslutning til fagbevegelsen - og de sosialdemokratiske partiene, heter det i rapporten.

En nøkkel for å opprettholde høy grad av velferd, samt små forskjeller, er skatt. Men også nordiske skattemodeller er under press:

- Den blåblå regjeringens skattekutt truer den nordiske modellen. Enhver kile høyresiden slår inn i den nordiske modellen, vil være med på å gjøre at den forvitrer. Men de skal ikke få så lang tid på seg, forsikrer LO-leder Gerd Kristiansen.

 

Skattekutt undergraver

I notatet «Nordisk skattepolitikk mot 2030», som er en delrapport til NordMod2030, peker Fafo på at skattekutt kan være med på å «undergrave de nordiske skattesystemenes evne til å finansiere velferdsstaten på sikt». For mens utgiftene til velferden blir dyrere fordi folk blir eldre, har skattene i Norden jevnt over blitt redusert.

- På et tidspunkt krysses disse aksene. Det kommer vi ikke unna. Det er ikke sånn at kvaliteten på samfunnet øker med høyere skatteletter. Det globale bildet er snarere omvendt. Ap er ikke for mest mulig skatt, vi er for rettferdig og effektiv bruk av skatt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Skatt er viktig for den nordiske modellen: At vi alle betaler inn for å skape velferd er grunnleggende. Det blir et viktig element i de diskusjonene vi må ta i de enkelte land framover, sier LO-leder Kristiansen.

Hun får støtte fra Fafo-leder Jon Hippe.

- Skatt er en viktig del av den nordiske modellen fordi de nordiske landene har så store offentlige velferdsoppgaver, samtidig som kravet til kvalitet og ikke minst flere eldre presser utgiftsnivået oppover. Da blir en nasjons evne til å holde skattenivået oppe avgjørende. Det er vanskelig å effektivisere den alene. Hvordan vi bruker perioden nå er avgjørende, etter hvert kommer eldrebølgen tungt, sier Hippe.

- Hva tenker du om at en nå i Norge bruker denne perioden på å gi skatteletter?

- Du ser det tydelig i Sverige hvilken effekt det får å redusere skattenivået samtidig som en reduserer offentlig sektors størrelse. Det er en klar sammenheng mellom skattenivå og kvaliteten på velferden, sier Hippe.

 

Dele og skape

Siden 2000 har skattenivået i Norden sunket med mer enn fem prosent. Reduksjon i skatt som andel av BNP skyldes en markant nedgang i skattenivå i Sverige og Finland. Sverige har under Fredrik Reinfeldts borgerlige regjering de siste årene gjennomført omfattende skattereduksjoner. Da Stefan Löfven, Sveriges statsminister og leder av SAMAK, la fram sitt første budsjett i oktober, hevet han imidlertid skattene.

- Hos de nordiske sosialdemokratene tenker vi likt. For å dele må vi skape og være med på å betale inn til fellesskapet. Sverige har hatt en borgerlig regjering som har hatt negativ innvirkning på fordeling og skattenivå. Vi ser at vi får det samme i Norge. Derfor er det enda viktigere at fagbevegelsen og Ap diskuterer hvordan vi skal innrette oss for å ha råd til å finansiere velferdsstaten. Jeg er likevel ikke bekymret på vegne av den nordiske modellen: Vi skal få Ap tilbake i posisjon slik at vi har politikere i toppen som deler dette synet, sier LO-leder Kristiansen lurt.

 

Viktig del av svaret

Ap og LO skal tilbake til Sørmarka på mandag for å gå igjennom NordMod-rapporten og dens anbefalinger. Støre bekrefter at skatt blir et viktig tema.

- Skatt har for sosialdemokratiet aldri vært det ene svaret - men det en viktig del av svaret, sier Støre.

Ap-lederen sier det er viktig for ham at skatt ivaretar fire viktige funksjoner: Det skal være enkelt slik at borgere forstår hvorfor man betaler skatt, det skal være omfordelende, forutsigbart og effektivt, slik at skattesystemet bidrar til produktivitet og verdiskapning.

- Vårt system har mange gode sider, men vi er ikke nødvendigvis der vi skal være. Vi må vurdere om dagens innretning og nivå er riktig for å ivareta våre verdier. Vi støtter KrF i at vi må se på hele skattesystemet og om det må gjøres justeringer. Derfor er det desto mer beklagelig at vi bruker opp handlefriheten på formueskattreduksjon. Da får vi mindre å legge inn når vi må gjøre andre justeringer, sier Støre.

I gårsdagens Aftenposten lettet Arbeiderpartiet litt på sløret om hvordan de vil svare på regjeringens foreslåtte skattekutt: Ap foreslår i sitt alternative budsjett å reversere alle skattekuttene til de blåblå. Ap øker skattetrykket med ti milliarder sammenlignet med kuttene Solberg-regjeringen gjorde i fjor og har foreslått i år. Kuttet i arveavgiften blir imidlertid stående.