Justisminister Grete Faremo (Ap) er imponert over de gode resultatene fra politiets pilotprosjekt mot partnervold. FOTO: ARNE OVE BERGO

Skal stoppe partnervold

Etter gode resultater fra politiets pilotprosjekt mot partnervold, innfører justisminister Grete Faremo (Ap) nå metoden over hele landet.

- Her er det utviklet nye og gode metoder for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. De må vi benytte oss av, sier justisminister Grete Faremo (Ap) til Dagsavisen.

Dagsavisen skrev tidligere denne uka om de gode resultatene som familievoldsprosjektet SARA, ved Stovner politistasjon i Oslo og Horten politistasjon i Vestfold, kan vise til.

Fram til 1. mars i år gjorde politifolkene som deltok i pilotprosjektet risikovurderinger av voldsutøveren og sårbarheten hos offeret i alle de 174 innkomne partnervoldssakene som ble anmeldt. Deretter ble risikoen for vold i nær framtid og faren for grov eller dødelig vold vurdert på en skala fra lav til ekstremt høy. Basert på trusselvurderingen iverksatte politiet ulike tiltak med ett mål for øye - hindre ny vold.

Varslede, men uanmeldte hjemmebesøk av uniformert politi og samtaler der voldsmannen skulle motiveres til å søke hjelp for å kontrollere aggresjonen sin, var to av virkemidlene som politiet tok i bruk.

- I løpet av det året prosjektet varte, kom det bare inn seks nye voldsanmeldelser i de sakene vi allerede var koblet inn. Det skjedde ingen nye brudd på besøksforbudet, sa visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, til Dagsavisen.

 

Utvides til hele landet

Denne uka besluttet Oslo-politiet å ta i bruk den nye metoden ved alle byens politistasjoner i løpet av 2013. Nå varsler justisminister Grete Faremo at metoden skal på plass i hele Politi-Norge.

- Jeg gleder meg over at Oslo på eget initiativ skal anvende metoden i hele byen. Min plan er å gjøre SARA landsdekkende, sier Faremo, som selv har vært på Stovner og blitt godt orientert om metoden.

- Det jeg fikk høre imponerte meg. Slike saker skal prioriteres høyt. Og ingenting er bedre enn at politiet gjennom sitt arbeid kan forhindre at overgrep skjer.

Neste år blir ordningen i første omgang utvidet til fem nye politidistrikter: Hordaland, Rogaland, Agder, Sør-Trøndelag og Troms.

- Deretter skal ordningen innføres i de øvrige distriktene, sier Faremo.

- Når er du i mål med å innføre metoden i hele Norge?

-Det må skje så raskt som mulig. Men dette er en måte å jobbe på som man må bli fortrolig med, og der det må hentes erfaringer fra politifolk som har brukt metoden, sier Faremo.

I fjor ble 3.114 tilfeller av familievold anmeldt til politiet, tallet er økende. I perioden 2002-2011 var det 73 registrerte partnerdrap, ifølge Kripos, men det reelle tallet er høyere da statistikken ikke fanger opp alle tilfeller der gjerningsperson og drapsoffer har eller har hatt et forhold.

 

Forsker på partnerdrap

I 2008 vedtok regjeringen å forske på partnerdrap. De to prosjektene som ble prioritert, er begge blitt stanset av personvernhensyn. Men i forrige måned fikk ett av dem til slutt godkjentstempel av Den nasjonale forskningsetiske komité, som til da hadde satt foten ned for prosjektet. Målet med studien er å identifisere risikofaktorer for partnerdrap.

- Vi trenger mer kunnskap for å kunne forebygge partnervold og partnerdrap. Derfor er jeg glad for at vi endelig kan sette i gang forskningsprosjektet, sier Faremo.

sturla.hanssen@dagsavisen.no