Østmarkas Venner reagerer kraftig på måten en rekke tiltak er gjennomført på i Østmarka, som denne delen av den åtte kilometer lange Pioneren, en terrengsti tilpasset terrengsykling. Tiltaket er søknadspliktig etter Markaloven, påpeker Østmarkas Venner.

Skal sikre skogen

– Uakseptabelt, sier miljøbyråden i Oslo om bruddene på markaloven.

 

Tirsdag omtalte Dagsavisen et brev som Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt Bymiljøetaten i Oslo kommune. Her framkommer det at Bymiljøetaten en rekke ganger har unnlatt å innhente tillatelse før stier og løyper er blitt anlagt eller endret. Markaloven slår fast at det kan være nødvendig med slike tillatelser når det er et visst omfang på tiltakene. Brukerinteresser skal også få anledning til å uttale seg. Bymiljøetaten kan også ha brutt plan- og bygningsloven.

– Kommunen kan ikke bare ignorere lovverket, uttalte Helga Gunnarsdottir, nestleder i Østmarkas Venner, i tirsdagens artikkel.

Også byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), reagerer kraftig på det som ble avdekket under en befaring i fjor sommer.

Les også: Ignorerte loven

– Nye retningslinjer

– Det er uakseptabelt hvis det stemmer at Oslo kommune har brutt markaloven. Byrådet sier tydelig i byrådserklæringen at vi skal følge en offensiv markapolitikk med en langsiktig og framsynt forvaltning av Marka. Da er det ingen som helst tvil om at Oslo kommune skal følge markaloven. Jeg vil derfor følge opp denne saken videre med ledelsen i Bymiljøetaten, sier Berg til Dagsavisen

– Som grunneier mener jeg Oslo kommune må gå foran med å bruke mulighetene som markaloven gir, til å ta vare på det rike biologiske mangfoldet og de fantastiske friluftsmulighetene vi har rett utenfor dørstokken vår her i hovedstaden, fortsetter hun

Byrådet arbeider for tiden aktivt for å sikre dette.

– Vi jobber nå med nye mål og retningslinjer for bruk av kommunens skoger, forteller Berg.

Resultatet blir lagt fram for bystyret senere i år.

– En viktig del av denne strategien vil nettopp bli hvordan vi tar vare på det biologiske mangfoldet og interessene til det egenorganiserte friluftslivet, opplyser Berg.

Hun påpeker videre at mye av skogen i Marka eies av Oslo kommune og dermed av alle byens innbyggere i fellesskap, «som et resultat av framsynte politiske beslutninger over de siste hundre årene».

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Viktig for mange

– Jeg er opptatt av at vi tar godt vare på denne naturarven og sørger for at vi overlater den videre til de neste generasjonene i minst like god stand, fortsetter Berg.

Hun viser i denne sammenhengen til undersøkelser som avdekker at Marka betyr mye for mange.

– Marka er svært viktig for Oslofolk. Nesten ni av ti innbyggere i Oslo bruker Marka, mange av dem også ukentlig og daglig, og de aller fleste oppgir at de søker seg til skogen for å oppleve naturens stillhet og ro. I et samfunn hvor alt går raskere og raskere, er jeg overbevist om at dette bare vil bli enda viktigere i årene som kommer, sier Berg.

Hun gir ros til markaorganisasjonene og Østmarkas venner for å stå opp for naturen.

Les også: Kommune sier nei til nasjonalpark