Onsdag presenterte helseminister Bent Høie (H) og KrF-leder Knut Arild Hareide en ny avtale for å legge den betente striden om reservasjonsmulighet for fastleger i abortspørsmål død. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Skal ikke lenger henvise til abort

UTREDNING: Regjeringen og støttepartiet KrF er enige om at fastleger ikke lenger skal henvise kvinner til abort. Kvinner skal gå direkte til sykehusene for å be om abort hvis de ønsker det.

Onsdag undertegnet helseminister Bent Høie (H) og KrF-leder Knut Arild Hareide en avtale som også åpner for å utrede samvittighetsfrihet – friheten til å følge egen samvittighet – som erstatning for den skrinlagte reservasjonsretten i abortsaker.

– Vi foreslår en løsning som både ivaretar abortsøkende kvinners rettigheter og leger som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å henvise til abort, sier Høie.

– Det folkelige engasjementet gjorde et inntrykk på meg og mine venner i Kristelig Folkeparti. Dette engasjementet var årsak til at vi for en tid tilbake satte oss ned for å finne en ny løsning, sier han.

Høie og Hareide foreslår å fjerne dagens ordning med at fastleger skriver under på et skjema for å henvise kvinner til sykehus. Kvinner skal gå direkte til sykehusene for å be om abort hvis de ønsker det.

– Fastleger skal ikke lenger henvise, og dermed er det ingenting å reservere seg mot, sier Høie.

– Vi har sammen lykkes med å finne en løsning som bedre ivaretar kvinners rettigheter og samtidig ivaretar samvittighetsfrihet i spørsmål om liv og død for fastleger, sier Hareide.

Nedsetter utvalg

Avtalen innebærer at det skal settes ned et utvalg med mål å utrede hvordan tanke-, religions- og samvittighetsfrihet best kan ivaretas i norsk arbeidsliv.

Avtalen innebærer også at fastlegene skal tilby informasjon og veiledning om den bistand samfunnet kan tilby kvinner som vurderer abort. Det skal også opprettes et grønt opplysningsnummer for kvinner som lurer på hvilke rettigheter de har i abortspørsmål.

I forslaget vil det bli tydeliggjort at det ikke er mulig å reservere seg mot å sette inn spiral, forskrive p-piller eller henvise til assistert befruktning.

Kommunens ansvar for å påse at fastlegene ikke reserverer seg i strid med regelverket vil også bli tydeliggjort, opplyser Helsedepartementet.

Forslaget som ble presentert onsdag, sendes på høring i juni, med høringsfrist 15. september. Planen er iverksettelse av den nye ordningen 1. januar 2015.

– Nådde ikke fram

Avtalen om reservasjonsmulighet ble inngått som en del av samarbeidet mellom KrF og Høyre/Frp-regjeringen etter valget i fjor høst. Men Hareide erkjenner at saken ble problematisk.

– Debatten har preget oss. Vi lyktes ikke med å nå ut med vårt budskap om samvittighetsfrihet, sa han.

– Vi har ikke greid å skape en større forståelse i det halvåret som er gått, forklarte Hareide.

Han håper den løsningen som nå ligger på bordet, kan få tilslutning også fra andre partier enn Høyre, Frp og KrF.

– Vi legger fram det jeg håper kan være en robust løsning som også kan overleve skiftende politisk flertall, sa han.

Hareide understreket også at han mener det er viktig med en nasjonal løsning.

– I realiteten er det to grøfter å falle ned i. Den ene er at kvinner som kommer til fastlegen og ønsker å ta abort, blir møtt med en moralsk indignasjon. Det skal ingen oppleve. Samtidig skal heller ingen gravid kvinne møte noen leger som tar det som en selvfølge at de skal ta abort, sier han. (NTB)

 

Solberg: – Forventer at legene opptrer profesjonelt

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun forventer at kvinner som vil ta abort blir møtt på en god og profesjonell måte av fastlegene fremover.

Birgitte Iversen

Regjeringens helomvending i reservasjonssaken onsdag innebærer at fastlegene ikke lenger skal henvise kvinner til abort. De har imidlertid fortsatt plikt til å ta imot og veilede abortsøkende kvinner.

Statsminister Erna Solberg medgir at den nye løsningen ikke garanterer at kvinner fra nå av ikke risikerer å bli møtt med en moralsk pekefinger hos fastleger som er abortmotstandere, men sier hun forventer at legene oppfører seg profesjonelt.

– Hvis de oppfører seg uetisk i møtet med pasienter, vil det bli klager og tilsynssaker, for legene har et ansvar for å møte pasienten profesjonelt. Det mener jeg man skal være i stand til å gjøre med dette, sier Solberg til NTB.

– Den forrige løsningen er kanskje den eneste som ville ha hindret et slikt møte. I hvert fall ville kvinnen ha visst på forhånd om legen var abortmotstander, men det kan vi ikke vite nå, som det ikke lenger er noe å reservere seg mot, sier Solberg.

Vanskeligste sak

Hun sier hun er svært fornøyd med den nye løsningen som helseminister Bent Høie (H) la fram onsdag.

– Den ivaretar at ingen kvinner skal ha noen begrensning i sin mulighet til å få abort. Samtidig skal heller ikke leger måtte sette sitt eget navn på at de ber om at en person skal få abort, når det strider mot deres samvittighet, sier Solberg.

Hun sier reservasjonssaken utviklet seg til å bli regjeringens vanskeligste sak.

– Ikke innholdsmessig, men i møte med velgerne og opinionen. Det har vært den vanskeligste saken i politikken, sier Solberg.

Mediene avgjør

– Hva var grunnen til at dere undervurderte sprengkraften i denne saken under forhandlingene med KrF i Nydalen i fjor høst?

– Det er alltid et spørsmål om hva som gir sprengkraft og hvor interessene er, det er alltid vanskelig å vite på forhånd. Ofte er det inngangen til debattene og medienes vinkling som avgjør hvor stor en sak blir og hvilket bilde som tegnes. Jeg har også følt at mange hele veien har diskutert KrFs gamle forslag om reservasjonsrett og ikke vårt forslag om reservasjonsmulighet, sier Solberg. (NTB)

 

– En seier for motstanderne av reservasjonsretten

Bråket omkring reservasjonsretten er et signal om et elendig politisk håndverk, mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

– Håndteringen av saken har vært veldig dårlig og har dessverre skapt mye usikkerhet og unødvendig debatt. Det er en stor seier for alle dem som har vært imot reservasjonsretten, at forslaget nå er lagt i skuffen, sier Micaelsen, som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, til NTB.

Han vil nå studere forslaget fra regjeringen og KrF nøye, men er allerede skeptisk til at regjeringen vil vente helt til 2016 før Statens helsetilsyn skal gjennomgå ordningen.

– Allerede i dag finnes det eksempler på leger som bryter loven, og som burde fått beskjed om at de ikke kan drive med dette og fortsette som fastlege. Helseministeren har det overordnede ansvaret for at fastlegene driver etter loven, sier Micaelsen. (NTB)