Sju av åtte undersøkte sykehus bryter loven for utplasserte pasienter

Et tilsyn ved norske sykehus viser hittil at nesten alle bryter loven og utsetter pasienter for alvorlig risiko når pasientene ikke får plass på rett avdeling.

Det er Statens helsetilsyn som med overordnet, faglig ansvar for helse- og omsorgstjenester gjennomfører det landsomfattende tilsynet, der åtte sykehus så langt er undersøkt, og kun Helse Stavanger har fått godkjent, skriver VG.

Det er ikke uvanlig at kapasiteten er så sprengt at sykehusene utplasserer pasienter, men ifølge Helsetilsynet følges disse pasientene så dårlig opp at det er lovbrudd og utgjør en risiko ved Helse Bergen, St. Olavs i Trondheim, Helse Fonna i Haugesund, Sykehuset Østfold, Sørlandet Sykehus, Helse Førde og Hamar Sykehus.

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet Ragnar Hermstad sier til VG at risikoen øker når pasienter flyttes til sengeposter som ikke har faglig kompetanse på vedkommendes helseutfordringer.

De omtalte sykehusene tar tilbakemeldingene på største alvor har alle igangsatt tiltak for å imøtekomme problemene.