Øyvind Navarsete setter seg der det er ledig plass, uansett hvem han får som sidemann. Det gleder AUF-leder Eskil Pedersen (til høyre).

Sjokkert over homoreaksjoner

DISKRIMINERING: Hver sjette mann vil flytte seg unna en homofil på bussen. Dette opprører AUF-leder Eskil Pedersen som selv er åpen homofil.

- Dette viser at vi fortsatt har et stykke igjen, sier AUF-leder Eskil Pedersen til Dagsavisen mens han finner seg en sitteplass på Kjelsås-trikken.

 

Alene på trikken

- Det er nedslående og sjokkerende å høre at så mange ikke vil sitte ved siden av en homofil på buss eller trikk, sier han etter at han har satt seg ned.

Den nye rapporten som kartlegger levekårene blant lesbiske, homofile og bifile - såkalte LHB-personer - ble lagt fram i går.

Når det gjelder menns holdninger til homofile og bifile, har det vært en positiv endring siden forrige holdningsundersøkelse fra 2008. Likevel viser rapporten at 16 prosent av mennene i utvalget ville ha flyttet seg lenger unna en homofil mann på for eksempel bussen.

Dagsavisen tok trikken sammen med Eskil Pedersen som en uhøytidelig sjekk av om det er noe hold i undersøkelsen. Og Pedersen ble sittende alene på store deler av turen.

- Det er nok mer det at fotografen tar bilder av meg enn at jeg er homofil som gjør at ingen setter seg her, sier han med et smil og ser folk stå i midtgangen.

- For meg spiller det ingen rolle hvem jeg sitter ved siden av. Jeg setter meg der det er plass, sier medpassasjer Øyvind Navarsete og får Eskil Pedersen ved siden av seg på vei tilbake til sentrum.

 

Spent på regjeringen

- Jeg har aldri opplevd at noen ikke har villet sittet ved siden av meg på bussen på grunn min legning. Men jeg har opplevd mye hets, særlig på nettet, på grunn av legningen. Det er mange som har skrevet nedsettende om meg fordi jeg er homo, sier Pedersen.

- Hvordan har du opplevd den hetsen som er blitt rettet mot deg?

- Det er det vanskelig å svare på. Men det er kjent at kvinner, minoriteter og homofile blir hetset på diverse nettfora og i kommentarfelt, sier Pedersen.

I sommer ble han ufint omtalt av kommunikasjonsrådgiver Jarle Aambø, som på sin Facebook-profil skrev: «Liker dårlig å bli sparket i ballene av en AUF-homse. Han burde diskutere sak.» Saken og ordbruken hadde sin bakgrunn i en kronikk Pedersen skrev i VG.

- Nå er jeg herdet og er i et liberalt miljø, sier Pedersen, som ikke lar hetsen gå inn på seg.

- Hva forventer du deg av den nye regjeringen i homokampen?

- Foreløpig har de sagt lite om hvordan de vil jobbe på dette feltet. Men likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har tidligere kommet med lite tolerante uttalelser mot homofile, sier Pedersen.

- Så det er mange som er spente på hvilken profil regjeringen vil ha overfor homofile og lesbiske. Denne rapporten burde være et varsku og viser at kampen langt fra er over, sier han.

 

Skriver bok

Håndballspiller Gro Hammerseng har mange ganger frontet homosaken, er gift med en kvinne, har en liten sønn og skriver nå bok om det å være en familie som er annerledes.

- Arbeidet med den boken har lært meg at vi ikke har kommet så langt som jeg trodde på forhånd, sier hun til Dagsavisen.

- Jeg blir både lattermild og overrasket over undersøkelsen. Her er det fortsatt mange gamle holdninger ute og går, sier hun.

Selv er ikke Hammerseng blitt direkte diskriminert på grunn av sin legning.

- Men jeg er blitt det indirekte, i form av at flere har spurt meg om det er riktig at jeg blir mamma, som lever med en annen kvinne, sier hun.

 

Skjuler legningen på jobb

- Vi er glade for holdningsendringen, men vi bør ha en nullvisjon når det gjelder negative holdninger, og vi kan ikke akseptere at folk i disse gruppene føler seg utrygge på hvordan de blir møtt i hverdagssituasjoner, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til NTB.

Blant kvinner er holdningene til homofile menn og kvinner uendret.

Bifile - og spesielt bifile kvinner - framstår som en gruppe med spesielle helse- og levekårsutfordringer, ifølge rapporten. Det dreier seg blant annet om selvvurdert helse, kronisk sykdom, psykisk helse, selvmordsforsøk, skadelig alkoholbruk og ensomhet.

Undersøkelsen viser dessuten at svært mange bifile menn og kvinner skjuler sin seksuelle orientering på arbeidsplassen - 78 prosent blant bifile menn og 68 prosent blant bifile kvinner. Tilsvarende tall for homofile menn og lesbiske kvinner er henholdsvis 18 og 9 prosent.

Så mange som 12 prosent av lesbiske og 19 prosent av bifile kvinner har rapportert om selvmordsforsøk. Tilsvarende tall er 10 prosent for homofile menn og 11 prosent for bifile menn.

Tallene er lavere enn på 1990-tallet, men fortsatt rundt dobbelt så høye som blant heterofile kvinner og menn.

Ni av ti spurte lesbiske homofile og bifile sier de aldri har opplevd diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin seksuelle orientering. Mellom 10 og 20 prosent har likevel opplevd negative kommentarer eller oppførsel de siste fem årene.

samfunn@dagsavisen.no

 

Fire homofile om 
undersøkelsen

* Hva er din kommentar til at hver sjette mann vil flytte seg vekk fra en homofil?

* Hva er utfordringen i dette for den nye regjeringen?

* Har du selv opplevd lignende tilfeller av diskriminering på bakgrunn av legning?

 

Frank Rossavik, politisk redaktør Bergens Tidende

- Tallet er ikke overraskende høyt. Jeg skulle selvsagt ha ønsket at det var null, men dit tror jeg aldri vi kommer. En viss andel vil alltid ha fordommer.

- Tidlig informasjon og holdningsarbeid i skolen er viktig, men vi skal ikke tro at vi kan avskaffe problemet. Noen vil alltid reagere på annerledeshet.

- Jeg har ikke opplevd lignende selv i voksen alder. Da jeg var skoleelev, ble jeg mobbet av en hel rekke grunner, blant annet overvekt, tykke briller, høreapparat og homofili. Men den dårlige hørselen sørget antakelig for at jeg gikk glipp av det meste.

Adrian Pracon, overlevende Utøya

- Det er både trist og leit at det fortsatt finnes holdninger som får folk til å flytte seg fra homofile. Satt på spissen tipper jeg at de disse mennene frykter å bli befølt eller «smittet» av homofili. Men homofile har god smak og velger seg ikke hva som helst. Så ta det med ro. Vi blir ikke forelsket i hver eneste mann vi ser.

- Den nye likestillingsministeren har møtt mye motstand på tidligere uttalelser. Jeg vil anbefale å skape en trygget blant folk og drive kunnskapsspredning. Mange menn mener vi er syke.

- Jeg har opplevd ubehagelige situasjoner. Ofte har jeg unnlatt å fortelle om min legning, litt fordi det er en privatsak, men også fordi mange spøker med det og rakker ned på homofile lenge før jeg har rukket å åpne munnen.

Erling Lae, fylkesmann i Vestfold

- Det er fristende å svare: Stakkars menn som lever i frykt for å havne ved en homofil, siden de ikke kan se på folk om de er homofile. De må leve et slitsomt liv. Men mer alvorlig: Dette viser at mange fortsatt mangler elementær kunnskap og at arbeid mot fordommer er et evig arbeid. Fordommer mot homofile kan gro opp som ugress. Det beste ugressmiddel er åpenhet og informasjon.

- Regjeringen har blant annet en åpen homofil i en av de mest synlige statsrådspostene. Åpenhet og kunnskap er det viktigste verktøy mot alle fordommer. Arbeidet for å fjerne fordommer må skje der folk er. Mange kommuner har utarbeidet egne handlingsplaner mot diskriminering. Selv om disse ikke uten videre fjerner rare tanker i folks hoder, kan de være verktøy i arbeidet for å informere og inkludere.

- Jeg har aldri selv opplevd slikt som at folk har flyttet seg på bussen.

Geir Kvarme, skuespiller

- Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Først og fremst føles dette som et tilbakeslag. Jeg trodde Norge var kommet lenger.

- Jeg har ikke stor tiltro til at dagens likestillingsminister kommer til å bruke mye tankekraft på dette. Men jeg vet liksom ikke helt hva man skal gjøre heller; et sted stopper politikken, og det frie mennesket overtar. Men vi trenger mye opplysningsarbeid på området.

- Jeg har aldri opplevd noen negativitet rundt det å være homse, men jeg vet jo ikke om folk har flyttet seg uten at jeg merker det. Uansett gjør ikke det meg noe, jeg er trygg. Det er verre for dem som flytter seg eller andre som opplever det og som kanskje sliter og er usikre. Samtidig tenker jeg at mennesker som sier de vil flytte seg, også må ha andre problemer.

 

«Til menn som TROR de flytter seg fra homofile på bussen: ‘Av og til tar homser bussen og ser ut som vanlige menn. Gammelt homoordtak’.»

Anne Holt på Twitter