I en privat e-post skrev generalmajor Tor Rune Raabye at han er «svært bekymret» for Heimevernets framtid. Her er han sammen med HV-soldater fra Sjøheimevernets innsatsstyrke Bundle.

– Sjokkerende lesning

Liv Signe Navarsete (Sp) vil komme til bunns i om «noen» har forutbestemt at Heimevernet skal fjernes i sin nåværende form.

 

– Det som kommer fram er sjokkerende lesning. Vi er nødt til å komme til bunns i denne saken, sier Navarsete, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Senterpartiet.

I går publiserte Dagsavisen utdrag fra en privat e-post, skrevet av HV-sjef Tor Rune Raabye. Med henvisning til landmaktutredningen, skrev generalmajoren at hans folk opplever å bli overkjørt og at det virker som at «noen» har forutbestemt at Hæren og Heimevernet skal slås sammen. Raabye kom også med krass kritikk mot kvaliteten på utredningsarbeidet: «Det blir springende og med lettbeinte konklusjoner.»

Generalmajoren uttrykte at han er «svært bekymret» for framtida til HV hvis konklusjonen på utredningen blir at det skal være én landmakt: «Jeg kan garantere at dersom det blir sammenslåing vil den minst sexy delen (HV) være den delen som alltid prioriteres sist», skrev Raabye.

Les saken her: Anklages for urent spill om HV

Hatt en mistanke

Navarsete har gått hardt ut mot kuttene i HV og avviklingen av Sjøheimevernet som et flertall på Stortinget vedtok før jul. På landsmøtet sist helg gikk Senterpartiet inn for å reversere kuttene som er vedtatt.

– Det HV-sjefen skriver styrker en mistanke vi har hatt lenge. For en uke siden stilte jeg spørsmål til statsministeren i den muntlige spørretimen om Heimevernet og Hæren skal slås sammen. Statsministeren nektet ikke for det. Det styrket vår tro på at det er en bakenforliggende hensikt med det løpet regjeringen nå kjører.

I går tok Navarsete opp Dagsavisens sak med Raabye under spørretimen på Stortinget. Hun spurte forsvarsministeren om det er gitt politiske føringer til utvalget som jobber med landmaktutredningen. Ine Eriksen Søreide svarte at det ikke er gitt noen føringer. Forsvarsministeren viste også til at mandatet for landmaktutredningen er åpent og kan leses på regjeringens nettsider.

Navarsete er ikke beroliget. Hun forteller at hun skal ta saken opp på nytt når lederen for landmaktutredningen skal møte Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Ifølge Navarsete er det enorm interesse for denne saken.

– Jeg har alltid visst at HV er veldig viktig for folk, men jeg er likevel overrasket over at det er så stort engasjement. Det er helt vilt. Vi får masse henvendelser hver eneste dag. De fleste handler om framtida til Heimevernet, sier Navarsete, og legger til:

– Det vi bruker på Heimevernet utgjør bare tre prosent av forsvarsbudsjettet. Det er en billig forsikring for å ha lokal beredskap i hele landet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ødeleggende kutt

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, mener det er all grunn til å være bekymret for Heimevernets framtid.

– Vi har hele tida advart mot det som nå ser ut til å skje. Venstre ville at landmakten skulle utredes før man behandlet langtidsplanen for Forsvaret. Med de prioriteringene som ligger i langtidsplanen, binder man opp store ressurser. Det vil føre til at vi får kutt som vil være helt ødeleggende for Hæren og Heimevernet.

Elvestuen sitter med et inntrykk av at det er «sterke krefter» som jobber for en sammenslåing av Heimevernet og Hæren.

Les også: Knallhardt oppgjør med forsvarsledelsen

Krever offentliggjøring

Da Stortinget behandlet langtidsplanen for Forsvaret før jul, ble det enstemmig vedtatt at landmaktutredningen skal framlegges i forbindelse med statsbudsjettet høsten 2017. Elvestuen mener nå at den fagmilitære delen av landmaktutredningen må offentliggjøres så snart den er klar. Dette har han fremmet forslag om i Stortinget.

– Dette er kanskje den viktigste sikkerhetspolitiske saken vi skal behandle i år. Da må det faglige grunnlaget gjøres offentlig. Det holder ikke at konklusjonene først blir framlagt når budsjettet skal behandles til høsten. Denne saken må diskuteres før valget, sier Elvestuen.

Brigader Aril Brandvik, leder for landmaktutredningen, har uttalt til aldrimer.no at de fagmilitære konklusjonene kommer i april, men ifølge Forsvarsdepartementet vil utredningen som helhet først være ferdig i oktober.

Kommentar: Ikke helt sikkert (Hege Ulstein)