Sjøforsvaret og Marinen vil styrke opplæringen etter Helge Ingstad-ulykken

– Vi må bli bedre, sa Sjøforsvarets sjef Nils Andreas Stensønes etter at Havarikommisjonen kom med hard kritikk etter Helge Ingstad-ulykken.

Sjøforsvaret får hard kritikk av Havarikommisjonen etter Helge Ingstad-ulykken. Sjøforsvarssjefen mener likevel at det er trygt å være i nærheten av krigsskip.

– Ulykker som denne, skal ikke skje, og vi må bli bedre, sa Sjøforsvarets sjef, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Les også: Havarikommisjonen: KNM Helge Ingstad hadde mange muligheter til å unngå kollisjon

Havarikommisjonen la samme dag fram sin rapport om hva som skjedde da fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS for nøyaktig et år siden.

I rapporten fikk Sjøforsvaret kritikk på en rekke punkter. Sjøforsvaret manglet blant annet kompetansekrav til instruktørene, og vaktsjefen på fregatten, som hadde fått instruktøransvar, hadde for lite kunnskaper og erfaring.

– Det er trygt og skal være trygt

Noe av det som kom fram i rapporten til Havarikommisjonen, var at mannskapet på broen på KNM Helge Ingstad for sent oppdaget at Sola TS var et fartøy på kollisjonskurs og ikke et stasjonært objekt slik de først trodde.

Til sammen kommer Havarikommisjonen med ti sikkerhetstilrådinger til Sjøforsvaret og Forsvarsdepartementet.

– Det jobbes veldig konkret med hver og en av sikkerhetstilrådingene, pluss de andre observasjonene som vi har gjort når vi har hatt en grundig gjennomgang. Målet er at vi skal bli en sikrere, dyktigere og mer effektiv organisasjon av dette, sier Sjøforsvarets sjef Nils Andreas Stensønes til NTB.

– Er det trygt for sivile skip å bevege seg i nærheten av Sjøforsvarets fregatter?

– Det er trygt og skal være trygt. Det vi ser, er at her er det noe som har feilet. Vi har fått konkrete råd for å rette opp i de svakhetene som er påpekt, og det gjør vi.

I Havarikommisjonens rapport blir det pekt på at Sjøforsvarets mangel på kvalifiserte navigatører har ført til at nye vaktsjefer ble klarert raskere. Stensønes er likevel klar på at personellmangel ikke skal gå ut over sikkerheten.

– Da skal vi tilpasse aktiviteten, treningsnivået og hvem som gjør hva i hvilke situasjoner, og det er det Marinens ansvar å sørge for at vi gjør.

Vil styrke opplæringen

Stensønes er klar på at Sjøforsvaret stiller seg bak Havarikommisjonens beskrivelse av hendelsesforløpet og funnene som er relatert til Helge Ingstad.

– Da er det naturlig at man finner områder som kan og må forbedres, sier han.

Under pressekonferansen ga både Stensønes og marinesjef Rune Andersen uttrykk for at de nå vil styrke opplæringen av personellet.

– Marinen har startet arbeidet med erfaringslæring i god tid før rapporten var ferdig, og det er stort samsvar mellom de funn og tilrådinger som kommisjonen kommer med i dag, og det arbeidet vi allerede har startet, sier Andersen, og fortsetter:

– Det er allerede innført krav om ekstra erfaring for dem som forestår i opplæringen, og vi vil følge opp det punktet grundig slik at det blir systematisk implementert på alle fartøyene, sier Andersen.

(©NTB)