Siv skjønte ingenting da ambulanseflyet snudde uten å ta med pasienten

Ambulanseflyet skulle hente en pasient, men fikk ikke lande fordi flyplassen hadde kuttet beredskapsvakten på natten.

Av Merete Jansen, FriFagbevegelse

NTLs medlemmer i Avinor frykter at innsparinger skal gå ut over beredskapen på flyplassene. I oktober kunne ikke et ambulansefly lande ved Kristiansand for å hente en pasient, fordi flyplassen hadde redusert beredskap.

– Jeg fulgte flyet på skjermen og skjønte ikke hvorfor det ikke landet, sier Siv Nordmo på Flykoordineringssentralen (FKS) på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Alle landets ni ambulansefly disponeres herfra, og det var Nordmo som hadde koordinert og planlagt nettopp denne nattlige flyvningen.

– Jeg ba om at Kjevik måtte åpnes, fikk beskjed fra kontrollstasjonen om at alt var ok og sendte deretter flyet av gårde fra Oslo. Da jeg så at flyet ikke gikk ned, til tross for fint vær, ringte jeg kontrolltårnet på Kjevik for å sjekke årsaken. Det viste seg at mannskapene fra brann- og redningstjenesten ikke var på plass.

Forklaringen på dette var at Avinor hadde kuttet ut avtalen om hjemmevakt på flere av landets lufthavner i sommerhalvåret, blant annet den utenfor Kristiansand. Ikke mange nok av de som ble oppringt på fritiden, hadde svart.

Nordmo, som er plasstillitsvalgt for NTL på FKS, reagerer sterkt på at man kutter penger på denne måten.

– Dette synes vi som jobber her, er ganske skremmende!

Kollega Kjell Nilsen, bak et solid oppsett av skjermer på pulten bakenfor, stemmer i:

– Det kan komme til å bli et kjempeproblem. Flere og flere flyplasser har ikke beredskap, og dermed kan de ikke ta seg av akutte situasjoner. Det er ille!

Les også: Tuva skulle føde og hadde sterke smerter. På sykehuset ble hun bedt om å gå seg en tur

Ulik oppfatning av avtale

Etter at ambulanseflyet måtte returnere til Oslo uten pasient ombord, har det også vært gått en runde på hva som egentlig ligger i den opprinnelige avtalen mellom Avinor og helsevesenet.

For Ørjan Kvalvåg, leder i NTL Luftfarten, virker det litt uklart om det er helsevesenets behov for å frakte pasienter eller om det er Avinors behov for å kutte utgifter, som har vært styrende.

– Jeg håper det er helsevesenets behov som veier tyngst her. Men det virker jo merkelig å love at man skal ha mannskaper på plass innen en time hvis dette forutsetter at man må få vekket folk midt på natten. Man kan ikke regne med at de ansatte ligger med mobilen påskrudd ved hodeputen når de har fri.

Kritisk behov for ambulanser

I det konkrete tilfellet fra oktober ble det etter hvert rekvirert en ambulansebil, og pasienten kom seg trygt frem til Oslo etter en del timer langs veien. Men bil vil ikke alltid være et alternativ, påpeker de tillitsvalgte. For det er ikke bare å sende områdets kanskje eneste tilgjengelige ambulanse på langtur.

– Da mangler man viktig beredskap for resten av befolkningen i området, og det i mange timer. Det er rart at statlige aktører skal spare penger på en slik måte at det får alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, sier Ørjan Kvalvåg.

Les også: Her skal skolebarn lære seg å sette sammen og demontere automatvåpen

Frykter at liv går tapt

De tillitsvalgte for mannskapene som jobber i brann- og redningstjenesten, frykter at det som nylig skjedde på Kjevik, snart kan skje andre steder også. Og at det kan ende med at liv går tapt.

– Dette den første av de store flyplassene som har mistet hjemmevaktavtalen sin, påpeker Mike Antonsen, som jobber ved Molde lufthavn og er nestleder i NTL Luftfarten.

Saken fortsetter under bildet.

BEKYMRET FOR BEREDSKAPEN: Tillitsvalgte i NTL Luftfarten frykter at liv kan gå tapt hvis ambulansefly ikke får lande på natten. Fra venstre: Roy Sagen, Værnes. Mike Antonsen, Molde, Gøran Karlsen, Evenes og Ørjan Kvalvåg, Flesland, leder av NTL Luftfarten. Foto: Ole Palmstrøm, FriFagbevegelse

Totalt er det nå sju lufthavner som har fått fjernet avtalen om betalt hjemmevakt på natten i sommerhalvåret for brann- og redningstjenesten. Man hadde da satt 40 minutter som maksimal utrykningstid. Nå baserer Avinor seg på å ringe rundt for å kalle inn mannskaper på overtid. Helsevesenet har fått beskjed om at dette skal være i orden i løpet av en time.

Under hendelsen på Kjevik i oktober, var bare én av de ansatte kommet til flyplassen innen fristen, og det holdt ikke til å kunne ta flyet ned.

Antonsen liker dårlig at Avinor skal basere driften på at de ansatte får dårlig samvittighet hvis de ikke stiller opp.

– Spesielt på små steder vil dette veie veldig tungt på den enkelte. For tenk om det i verste fall ender med at noen dør dersom flyet ikke får landet, og så begynner folk å snakke om at man «ikke stilte opp».

Les også: – Jeg skulle heller bodd borte et år på hotell enn at babyen vår ble fjernet fra mammaen sin

Bra nok, mener Avinor

Ledelsen i Avinor mener selv at beredskapen er på et riktig nivå.

– Det er viktig å presisere at Kjevik de siste tre årene kun har hatt to til tre hendelser per år, der ambulansefly har hatt behov for å lande på nattestid. Hjemmevaktordning basert på dette lave behovet har vært vurdert til å være en for høy beredskap. Kjevik har 25 ansatte i brann og redning, og tanken er at ledelsen klarer å mobilisere to av disse de svært få gangene helsevesenet har behov, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud.

Hun sier videre at de, basert på hendelsen i Kristiansand, vil evaluere ordningen. Sammen med helseforetakene skal de sørge for at det er etablert en tilfredsstillende tilkallingsordning for å håndtere ambulansefly.

NTL Luftfarten har bedt om innsyn i evalueringen og vil komme med sine innspill når den foreligger. (FriFagbevegelse)

 

Lufthavner der hjemmevakt er tatt bort

  • Sogndal
  • Sandane
  • Førde
  • Svolvær
  • Rørvik
  • Røros
  • Kjevik ble tatt bort i august 2019, men har fortsatt hjemmevakt i vinterhalvåret