1.500 syrere kommer til Norge som kvoteflyktninger i år. 533 kommer allerede i sommer. I fjor kom det nærmere 1.000 syriske kvoteflyktninger. FOTO: FNs HØYKOMMISÆR FOR FLYKTNINGER – UNHCR

Siler norsk Syria-kvote

For å hindre at terrorister og IS-sympatisører skal prøve å komme til Norge som kvoteflyktninger, deltar Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politiets utlendingsenhet (PU) i utvelgelsen i Jordan, Tyrkia og Libanon.

– Vår tilstedeværelse legitimeres av uttalelsene fra IS om Vesten som terrormål og trusselen som migrasjon fra Midtøsten i dag representerer. En IS-terrorist eller IS-tilhenger skal ikke få misbruke flyktninginstituttet for å komme til Norge.

Det sier Svein Erik Molstad i Politiets sikkerhetstjeneste til Dagsavisen. Molstad er PSTs fagleder på utlendingsfeltet.

– Vi ønsker ikke at mennesker som har deltatt i krigshandlinger og tatt liv, skal komme til Norge. Vår lovpålagte oppgave er å ivareta grunnleggende nasjonale interesser, i dette perspektivet terrorbekjempelse, sier Molstad.

Konfliktkompetanse

I denne situasjonen har PST funnet det mer hensiktsmessig å være sammen med PU og Utlendingsdirektoratet i Midtøsten enn å sitte og avhøre og gi råd fra Nydalen og Bryn. 1.500 av totalt 2.100 kvoteflyktninger er i år syrere. Den første gruppa på 533 kommer til Norge i løpet av sommeren og skal bosettes direkte i kommunene.

– PST har omfattende konfliktkompetanse. Vi deltar ikke direkte i intervjuene sammen med UDI-ansatte, men vi gir råd om hvordan spørsmålene skal stilles. Vi leser gjennom alle intervjuene og uttaler oss i alle sakene, sier Molstad.

Han forteller at PST har avdekket syrere som har hatt andre mål med å komme til Norge enn å søke beskyttelse.

– Hva med eventuelle avhoppere fra IS som skulle søke beskyttelse i Norge?

– Det blir en vurdering i hver enkelt sak, sier Molstad.

Jihadister søker asyl

Dagsavisen avslørte i går at voldelige jihadister fra terrorgrupper som IS i Syria, Boko Haram i Nigeria og Al-Shabaab i Somalia har kommet til Norge og søkt asyl. Informasjonen har i hovedsak kommet fram under asylregistreringen i Politiets utlendingsenhet (PU) i Oslo.

Les saken her: Jihadister søker asyl i Norge

– Men like viktig som at dette blir avdekket i Oslo, er det å stanse dem før de kommer til Norge, sier direktør Hanne Jendal i Utlendingsdirektoratets asylavdeling til Dagsavisen.

I fjor ble det gjennomført tre delegasjonsreiser til Midtøsten med UDI-ansatte, PU-ansatte og PST-ansatte, så langt i år er det planlagt to.

– PU gjennomfører et rent ID-intervju av syrerne. Formålet er å få kartlagt identitet, dokumentkontroll, samt å få tatt fingeravtrykk og passbilder, understreker Jendal.

– UDIs hovedfokus er å kartlegge om noen av søkerne kan utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser eller om søkerne kan knyttes til straffbare handlinger som vil utelukke dem fra flyktningstatus, sier direktør Hanne Jendal.