Leder av Jernbaneutvalget i Tromsø, Terje Traavik.

Sikker på suksessbane i nord

– Hele landet vil nyte godt av en jernbaneutbygging i Nord-Norge. Milliardene den vil koste kommer vi til å tjene inn fort.

 

Det er lederen av Jernbaneutvalget i Tromsø kommune, Terje Traavik, overbevist om.

– Hurtig, rimelig og klima- og miljøvennlig transport av de enorme mengdene ferskvarer som skal fraktes fra Nord-Norge til kontinentet, er hovedgrunnen til at jernbaneutbygging er helt nødvendig, understreker Traavik til Dagsavisen.

Les også: Bygger ny jernbane i nord

Fauske - Tromsø

Som Dagsavisen skrev senest torsdag, ønsker regjeringen et oppdatert kostnadsoverslag fra Jernbanedirektoratet, for en ny jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø. Hvis baneplanene blir realisert, vil det nordligste punktet på Nordlandsbanen bli etterfulgt av om lag 400 kilometer med ny jernbane. Til sammenligning er Dovrebanen mellom Eidsvoll og Trondheim 492 kilometer.

Jernbaneutvalget i Tromsø kommune, som ble opprettet ved et formannskapsvedtak i januar, er innstilt på et intenst arbeid for å få bredest mulig oppslutning om jernbanesaken i Nord-Norge. Bare Frp stemte imot forslaget om et slikt utvalg, da SV og MDG i Tromsø fremmet det.

Traavik, som representerer sistnevnte parti, var en av dem som tok initiativ til å få på plass utvalget. Målet da var å få Tromsbanen mellom Narvik og Tromsø, med sidespor til Harstad, inn i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

40-60 mrd.

Dette lyktes ikke utvalget med, men like fullt tas det som en seier at regjeringen nå ønsker at det skal pusses støv av en rapport det daværende Jernbaneverket framla i 2011. I «Jernbanens rolle i nord» blir det anslått at en utbygging vil koste mellom 40 og 60 milliarder kroner.

Til sammenligning kostet den 64 kilometer lange Gardermobanen, som ble tatt i bruk i 1999, 7,7 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag 11 milliarder kroer i dagens kroneverdi.

– Bør ikke de mange milliardene Nord-Norgebanen vil komme seg på, i stedet brukes i Sør-Norge hvor de fleste nordmenn tross alt både bor og arbeider?

– Jeg føler meg helt trygg på at Jernbanedirektoratets utredning vil vise at den jernbaneutbyggingen i nord som vi ser for oss, vil være en meget lønnsom investering for det post-fossile, grønnere Norges næringsliv. Det er overhodet ikke snakk om noen distriktspolitisk gave fra dere «søringer», svarer Traavik.

– Utallige offentlige utredninger og uttalelser fra sentrale politikere har utnevnt Nord-Norge til dynamoen i nasjonen Norges framtidige næringsliv. Eksportverdien av produkter fra fornybare ressurser vil øke i meget stor grad ved overgang fra vei til kjøl og bane. Dessuten er denne overgangen nødvendig for at ikke eksportmarkedene skal stenges for oss med bakgrunn i EUs krav til etisk og bærekraftig transport av matvarer og andre varer.

– Vil ikke være mulig

– Så fly og trailer er ikke noe alternativ i lengden?

– I år skal cirka 1 million tonn sjømat fraktes hurtigst mulig og billigst mulig fra Nord-Norge til kontinentet. Offisielle prognoser indikerer at dette volumet skal bli fem ganger større innen midten av dette århundret. I tillegg kommer en rekke nye produkter fra marine råstoffer. Det vil ikke være mulig å bygge ut et veisystem som kan ta hånd om et slikt volum, begynner Traavik.

– Fly har ikke vært, og vil heller aldri bli, den viktigste transportmåten for de enorme godsmengdene som skal ut av vår landsdel, fortsetter han.

Traavik påpeker videre at Nord-Norgebanen også vil få betydning for:

* Landbruks-, bergverks- og industrinæringen.

* Turisttrafikken, som allerede har økt med «mange hundre prosent på få år».

* Regionforstørring og klima- og miljøvennlige byer.

– Hvor god «butikk» kan Nord-Norgebanen bli?

– I 2016 var eksportverdien av norsk sjømat 93,6 milliarder kroner. 40 prosent av disse produktene ble eksportert fra Nord-Norge. Da snakker vi altså om en eksportverdi på opp mot 40 milliarder bare for dette året, svarer Traavik.

Hvis prognosene om en videre vekst slår til, vil dette beløpet kunne øke til 200 milliarder kroner i året innen 2050, påpeker han også.

Sammenlignet med det blekner investeringen som er nødvendig for å få på plass jernbane i Nord-Norge, mener Traavik.

– Det er vel sjelden man i bedre forstand kan snakke om utgifter til inntekts ervervelse, eller hva?