Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har flere ganger vært rasende på regjeringen etter at de skattla sluttvederlaget. Nå sier finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Trond Giske at de vil bevare det som kalles «sliternes sluttpakke» som en skattefri ordning.

Sier nei til skattlegging av «sliternes sluttpakke»: Ap freder sluttvederlaget

I sitt alternative statsbudsjett beholder Arbeiderpartiet sluttvederlaget som en skattefri ordning.

Av Stian Fyen/ANB

– Det er veldig merkelig at den gruppa som skal få en skattesmell fra regjeringen er eldre arbeidsledige. Det sier finanspolitisk talsperson og nestleder i Ap, Trond Giske, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I fjor innførte de borgerlige partiene skatt på sluttvederlagsordningen. Den gir et beløp til eldre arbeidstakere som mister jobben i en alder der man har vanskelig for å få ny jobb, men ikke er gamle nok til å få pensjon. 

Nå vil Ap gjeninnføre sluttvederlaget som en skattefri ordning, og setter av penger til det på sitt alternative statsbudsjett som legges fram seinere i uka. 

– I skattesammenheng er dette et ganske bagatellmessig beløp. Det koster oss 48 millioner å fjerne skatten på sluttvederlaget. Sammenliknet med de 25 milliardene regjeringen har gitt i skattekutt de siste årene er det et bitte lite beløp, sier Giske.

Skatt på sluttvederlag

Sluttvederlagsordningen har eksistert siden 1966, og er et spleiselag mellom partene i arbeidslivet. Statens bidrag har vært at man ikke skattlegger ordningen, mens arbeidsgiverne betaler. 

Når man nå innfører skatt på ordningen, betyr det ikke bare at det utbetalte beløpet blir mindre. Fordi utbetalingen  regnes som inntekt, kan man også få store avkortinger i trygden.

I de mest ekstreme tilfellene har arbeidsledige eldre mistet 60.000 av totalt 80.000 i sluttvederlag. 
Forbundsleder i det største LO-forbundet i privat sektor Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener skattlegging av sluttvederlaget i praksis er et ran av eldre arbeidsledige. 

– Ordningen er på mange måter en tort og svie for et langt arbeidsliv når det går ille. For å kvalifisere til dette må bedriften din omtrent ha gått konkurs eller brent ned. Da får du med deg dette for å områ deg før du eventuelt søker ny jobb eller mens du venter på å gå av med pensjon. Vi syntes det er blodig urettferdig at penger som betales inn av arbeidsgivere og organiserte arbeidstakere skal skattlegges, sier Eggum. 

Forsvarer skattlegging

Leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp) forsvarer skattleggingen av sluttvederlag. 

– Det handler om likebehandling. All inntekt i Norge skal skattlegges, uavhengig av om det er en sluttpakke, en fallskjerm, ordinær lønn eller et sluttvederlag. Det skal også være likhet for alle uavhengig av om man er organisert eller uorganisert, sier Wiborg. 

– Å miste jobben som 60-åring er tøft. Men det er like tøft for alle uavhengig av om du får sluttvederlag eller ikke, legger han til. 
Giske frykter at hele ordningen vil stå i fare dersom de borgerlige partiene opprettholder skattleggingen.

– Spørsmålet er om partene er villige til å opprettholde ordningen hvis staten plutselig skal hente inn skatt fra den. Da står hele ordningen i fare, advarer Giske. 

Også Eggum i Fellesforbundet advarer mot at ordningen kan forsvinne. 

– Hvis to tredeler av det som ligger i ordningen i dag forsvinner, kan det skyve folk over i uføretrygd. Og dette er ikke en ordning der du får tilsendt penger bare du går ut av porten. Hver enkelt må søke og vurderes. Så det er klart ordningen står på spill når du sitter igjen med 30 prosent av det du får i dag, sier han.

KrF har tidligere sagt at de går mot at sluttvederlaget skal avkortes mot trygd. Dersom de ikke får gjennom dette i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene og Venstre, vil de gå inn for å fjerne hele skatten på sluttvederlaget. (ANB)