GODBITER: Partileder og finansminister Siv Jensen (Frp) kom med flere nyheter til sitt landsmøte.

Sier nei til 10.000 flyktninger

Frp-leder Siv Jensen kom med flere nyheter til sitt landsmøte.

Av: Sofie Prestegård og Marie Melgård

Frp-leder Siv Jensen talte i dag til sitt landsmøte på Gardermoen.
Her slo hun fast at Fremskrittspartiet ikke vil ta imot 10.000 flyktninger fra Syria.
– Fremskrittspartiet sier nei til å ta imot 10.000 flyktninger og i stedet ja til å støtte flyktninger i nærområdene, sa partilederen under sin landsmøtetale.

Hun pekte på at kostnaden for å bosette 1.000 flyktninger er beregnet til 1 milliard kroner over fem år.
-  Det betyr at i stedet for å bosette en flyktning i Norge, kan vi hjelpe 14 flyktninger i leirer og 20 utenfor leirene i regionen, sier Jensen.

Nei-støtte
Fire fylkeslag, Aust-Agder, Akershus, Buskerud og Troms, har kommet med forslag om at Frp skal si nei til 10.000 flyktninger, men heller bidra i nærområdene.
Troms Frp skriver i et resolusjonsforslag at «Fremskrittspartiet kan ikke sitte i en regjering som skal administrere mottak av syriske flyktninger utover den ordinære kvoten for flyktninger som allerede er vedtatt av Stortinget»
- Det er mange synspunkter rundt dette. Men det alle er enige om er at vi kan hjelpe flere i nærområdene og det er en stor iver og vilje til å bruke penger til det. Så er det ulike syn på om Norge skal ta imot flere flyktninger. Derfor  vil det være et viktig spørsmål som er gjenstand for debatt i dag i gjennom resolusjonsbehandling i morgen. Så får vi se hva landsmøtet vedtar i morgen, sier Jensen til Dagsavisen.
- Men om landsmøtet gjør et vedtak på dette, er det i orden for deg?
- Det kan du snakke med meg om i morgen, sier Jensen.
 
Vil øve i nord

Finansministeren kom med flere nyheter i talen. I revidert nasjonalbudsjett vil det bli satt av penger til flere militærøvelser i Nord-Norge.

– I dag står ikke Norge mot en direkte trussel. Men vi ser en utvikling i vår randsone som vi må ta på alvor, sa Jensen.
Hun sier øvelsene skal styrke operativ evne, beredskapsnivået og gi økt synlighet.

Alle avdelinger i Heimevernet i Finnmark skal få midler til å holde øvelser og en større øvelse skal arrangeres med mannskaper fra Hæren og HV i Troms og Finnmark.

- Regjeringen vil fortsette å styrke forsvarsbudsjettene. Forsvaret må bedre sin dybde og reaksjonstid, sa Jensen fra talerstolen.

Pensjonsdrøftinger
Partilederen oppfordret også Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) skal invitere til samtaler med de andre partiene på Stortinget om «lønnsoppgjøret» til pensjonistene.
Frp er imot dagens ordning, der pensjonene reguleres med på samme måte som i folketrygden, det vil si med lønnsutviklingen og deretter fratrukket 0,75 prosent

– Nå har vi en utfordring som er at pensjonistene kan risikere å få negativ kjøpekraft. Og vi kan ikke utelukke at dette vil fortsette i mange år, at pensjonistene får mindre å rutte med, som følge av moderate lønnsoppgjør, sa Jensen.

Mer til kommunene
Som Dagsavisen har omtalt, er flere Frp-ordførere og fylkesledere bekymret for kommunenes økonomi, særlig på grunn av det sviktende skattegrunnlaget som følge av lave oljepriser.
I sin tale sa Jensen at hun hadde lagt merke til dette.
- Regjeringen oppdaterer faktiske tall for kommunenes økonomi. Jeg kan hinte om at det kommer mer penger i revidert, sa Jensen til stor applaus fra salen.
Til mediene ønsket hun ikke å utdype hva dette betyr, men viser til at svaret kommer når revidert nasjonalbudsjett legges frem 12. mai.