Så sent som i april feiret Avinor med samferdselsministeren som en gjestene, en ny pir ved Gardermoen. Nå får Avinor fortsette planleggingen av en tredje rullebane der med politikernes velsignelse. Fra venstre ser vi lufthavndirektør Øyvind Hasaas, konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) og styreleder i Avinor Ola Mørkved Rinnan. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Sier ja til Avinor

Ap, Høyre, Frp og KrF gir klarsignal for en videre planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen.

 

Det går fram av innstillingen til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om «Verksemda til Avinor AS».

Nå vil Natur og Ungdom at kampen mot rullebanen fortsetter etter at stemmene som avgis ved stortingsvalget i september, er talt opp.

– Dersom en ny regjering skal kunne kalle seg miljøvennlig, er den nødt til å si tydelig nei til en tredje rullebane, sier Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom.

Blant partiene som ikke støtter planleggingen av en videre utvidelse av Oslo lufthavn, er Sp, som seiler i sterk medvind for tiden.

Også SV og Venstre, som kjemper for å komme seg over sperregrensen ved høstens valg, og MDG, som håper å vokse videre til over 4 prosent, er imot en tredje rullebane.

Les også: Utelot rullebane og ble enige

– Barnebarns barn

Dagsavisen har omtalt motstanden mot en enda større hovedflyplass i en rekke artikler de seneste månedene. Bondelaget er blant mange organisasjoner som har argumentert for at Gardermoen er stor nok som den er.

– Vi har bare 3 prosent matjord i dette landet, og den jorda låner vi av våre barnebarns barn. Det er ikke en fornybar ressurs og jorda må forvaltes med stor omhu. Vi tenker sikkert ikke på det, men all mat vi spiser, tre-fire ganger hver dag, er avhengig av matjord, uttalte andre nestleder Brita Skallerud til Dagsavisen 13. mars.

Siden har det kommet nye rapporter om matjord som bygges ned og legges under asfalt.

Mellom 2004 og 2015 ble 8.100 mål med matjord omdisponert årlig, viser en rapport som Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) la fram tidligere denne uka.

Stortingspolitikerne har vedtatt at under halvparten så mye matjord skal omdisponeres årlig fra 2020, om skarve to og et halvt år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Torpederer klimamålene

– Vi er skuffa over at flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen ikke ser at en ny rullebane torpederer klimamålene våre, vil legge mer matjord under asfalt og føre til økte støyplager lokalt, sier Eiterjord.

Flertallet i komiteen viser til at det er usikkert når behovet for en tredje rullebane eventuelt oppstår, og at regjeringen ikke har tatt stilling til spørsmålet om utbygging, slik også Dagsavisen har skrevet tidligere. Når Avinor «i nært samspill med luftfartsnæringen mener behovet oppstår, må selskapet søke konsesjon etter luftfartsloven. Flertallet påpeker videre at det er viktig at man i konsesjonssøknaden synliggjør både klimakonsekvensene og kapasitetsbehovet i en slik søknad», heter det videre i innstillingen.

Eiterjord lar seg ikke berolige.

– Den dagen en tredje rullebane står ferdig er vi nødt til å redusere utslippene drastisk. Politikerne burde ha satt foten ned for større kapasitet.

Les også: Regjeringen lar Avinor fortsette planlegging av ny rullebane, men vet ikke om de vil ha den

Les også: Oslo-nei til rullebane