Direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Svendsen, mener gode rutiner på arbeidsplassen er noe av det viktigste for å forebygge vold eller trusler på arbeidsplassen. FOTO: ARNE OVE BERGO

Si ifra om vold

300.000 nordmenn er utsatt for vold, trusler og seksuell trakassering på arbeidsplassen. – Si ifra, og skaff dere gode rutiner før noe skjer, sier eksperter.

– Hvis du opplever dette, er det viktig at du sier ifra med en gang. Det er ikke akseptabelt, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Svendsen.

Som Dagsavisen skrev onsdag, viser ferske tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt at så mange som 300.000 nordmenn har opplevd vold, trusler eller trakassering på jobb.

Nå i juni skal tusenvis av norske ungdommer ut i sommerjobb, og for mange kan det være første møtet med arbeidslivet.

Svendsen er klar på at det er arbeidsgiver som har ansvaret for at du er trygg på jobb, og at du har rett opplæring.

LES OGSÅ: Er redde for å varsle

Riktig opplæring

– God opplæring er ett av flere viktige tiltak for å forebygge og begrense skadeomfanget. I helsesektoren sier 94 prosent at de risikerer eller blir utsatt for vold og trusler, så det er sannsynlig å bli utsatt for det. Derfor skal det være rutiner for å forebygge hendelser, og rutiner for å håndtere det hvis det skjer, sier Svendsen.

– Hvis du blir utsatt for noe, skal du først og fremst snakke med sjefen din, verneombud eller tillitsvalgte. Du kan ringe til arbeidstilsynet, og om du jobber i utelivsbransjen er for eksempel Fellesforbundet en vei å gå, sier tilsynsdirektøren.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Tillitsvalgte

Forbundssekretær i Fellesforbundet, Kine Asper, har i en årrekke jobbet med seksuell trakassering på arbeidsplassen. Hun er klar på hva man bør gjøre om man opplever uønskede situasjoner på jobb.

– Jeg snakker ut ifra en arbeidstakerorganisasjons perspektiv, og forutsetter at det er tillitsvalgte på arbeidsplassen. Da er det den første man kontakter for å få hjelp og bistand. Også verneombud har en rolle i dette. Det er punkt én, sier Asper.

Om du der skulle møte døve ører, sier Asper du bør kontakte noen lenger opp på rangstigen.

– Eller ta direkte kontakt med likestillings- og diskrimineringsombudet for råd og veiledning. Jeg mener det er et tilbud også de tillitsvalgte bør benytte seg av, sier hun.

I verste fall bør du vurdere å gå direkte til politiet.

LES OGSÅ: Vil forebygge vold på jobb

Kampanje for unge

Nå har arbeidstilsynet, sammen med regjeringen og partene i arbeidslivet, lansert en kampanje for å gjøre særlig ungdom bevisste på hva slags rettigheter de har på jobb.

– Det er kjempeviktig at dette ikke blir noe individuelt, at folk som er utsatt for vold eller trusler tenker at det er deres egen skyld. Dette er noe som ikke skal skje, men det kan skje, og da er det ikke din feil. Det er arbeidsgiver som må gjøre noe med det, sier direktør Svendsen i Arbeidstilsynet.

LES OGSÅ: Offentlig ansatte elsker jobben