Ingeborg Rasmussen overleverte mandag evalueringsrapporten om sexkjøp til statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen. FOTO: NTB SCANPIX

– Sexkjøpsloven fungerer etter hensikten

RAPPORT: Prostitusjonen i Norge kan være nærmere halvert som følge av sexkjøpsforbudet, mener forskere. Særlig unge menn er mindre lystne på å kjøpe sex enn tidligere.

– Sexkjøpsloven har hatt effekt på alle områdene som lå til grunn da den ble vedtatt. Den har dempet etterspørselen etter kjøp av seksuelle tjenester, fastslår forsker i Vista Analyse Ingeborg Andreassen.

Hun har ledet evalueringen av sexkjøpsloven, som mandag ble overlevert til regjeringen. Den over 200 sider tjukke rapporten viser en klar nedgang i prostitusjonen, både på gata og i annonsemarkedet, etter at den omstridte loven ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009.

– Vi antar at prostitusjonen er redusert med rundt 45 prosent i forhold til om det ikke var noe lovforbud, sier Andreassen til NTB, men understreker at tallene er usikre.

Mindre sex i lunsjen

Evalueringen viser at det har skjedd en markant holdningsendring i befolkningen, især blant de unge.

– Det er litt tidlig å konkludere, men vi finner klare indikasjoner på at loven har en holdningsskapende effekt, sier Andreassen.

– Prostituerte vi har snakket med, viser til at det nå er færre «stilige lunsjkunder» som kjøper sex enn før. Det er færre unge menn som kjøper sex, og det er relativt sett flere utenlandske kunder enn før. Flere ressurssterke norske menn, og unge nordmenn, ser med andre ord ut til å ha trukket seg fra markedet, slår rapporten videre fast.

Menneskehandel

Sexkjøpsloven har samtidig bidratt til å redusere menneskehandelen, viser rapporten. Færre sexkjøpere, høyere risiko og lavere priser har gjort Norge mindre attraktivt for menneskehandlere.

– Loven har gitt politi og påtalemyndighet et virkemiddel som gjør at de bedre kan etterforske og bygge bevis i menneskehandelssaker, påpeker Andreassen.

Forskerne finner i tillegg få indikasjoner på at volden mot prostituerte har økt, slik mange fryktet på forhånd.

– Dette er gledelige funn, som viser at arbeidet som ble gjort i forkant av lovendringen, har vist seg å ha god treffsikkerhet, sier medlem av justiskomiteen Kari Henriksen (Ap) til NTB.

Vil sette punktum

Både Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og SV oppfordrer nå regjeringspartiene til å snu i saken. Både Høyre og Frp har gått inn for å oppheve forbudet mot å kjøpe sex.

– Vi vil nå sette i gang et arbeid med en stortingsmelding som løfter fram alle utfordringene knyttet til prostitusjon. Her vil rapporten inngå som en sentral del. Vi vil ha en grundig og prinsipiell debatt omkring dette, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Høyre og Frp har sagt at de vil lytte til evalueringen. Jeg håper de står ved det, og jeg er veldig glad for at KrF presser så hardt på i denne saken, sier Henriksen.

– Tunnelsyn

Interesseorganisasjonen for de prostituerte (PION) mener derimot rapporten har flere svakheter og kritiserer forskerne bak for «tunnelsyn».

– Mye tyder på at evalueringen i for stor grad har hatt fokus på gateprostitusjon, sier PION-leder Astrid Renland til NTB.

– Prostitusjon er et komplekst fenomen, med et mangfold av ulike grupper. Hvorfor skal sex være kriminelt bare fordi det er penger involvert? Kriminaliseringen er brudd på flere menneskerettskonvensjoner, slår hun fast. (NTB)