Servitør Italo taper stort på pensjon

Servitør Italo Freitas synes det er urettferdig at han og kollegene ikke har samme pensjonsopptjening som andre i arbeidslivet.

 

Av Aslak Bodahl/Fri Fagbevegelse

– Dagens ordning med obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor har mange begrensninger. Å få tjenestepensjon fra første krone er derfor en positiv og viktig sak. Ikke bare for meg, men også for kollegene mine, bransjen som helhet og generasjonene som kommer etter oss, sier Italo Freitas til FriFagbevegelse mens han rydder av et av bordene etter at gjestene er ferdige med dagens lunsj.

Tillit og styrke

Rundt 400.000 arbeidstakere i privat sektor har pensjonssparing for hele inntekten sin. Én million har det ikke. Servitør Italo Freitas ved flyplasshotellet Radisson Blu Gardermoen er en av dem.

I dag er det slik at du bare har rett til tjenestepensjon for den delen av lønna som overstiger Folketrygdens grunnbeløp på 96.883 kroner.

Legger man minstesatsen på to prosent tjenestepensjon til grunn, taper Italo og kollegene altså litt under 2.000 kroner per år i innbetalinger.

Det betyr også at Italo er blant dem med lav lønn som ikke får pensjonsopptjening på en langt større andel av lønnen enn en ansatt med høy lønn. Venstresiden og fagbevegelsen mener regelverket med dette har en innebygd urettferdighet.

– Det hadde betydd mye for oss om regjeringen hadde sagt ja til kravet om pensjon fra første krone, sier Freitas, som er tillitsvalgt i den lokale klubben bestående av servitører, kokker og renholdere ved hotellet.

Han serverer frokost og lunsj, ved siden av å dekke og rydde av bord og stå i baren, i sin daglige jobb.

Fagbevegelsen og venstresiden i norsk politikk forfekter tjenestepensjon fra første krone. Tre av fire nordmenn stiller seg også bak forslaget, ifølge en fersk undersøkelse som Opinion har utført for LO.

– Det er ingen gode grunner til at regjeringen skal si nei til dette forslaget, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Les også: – KrF må sikre én million nordmenn høyere pensjon, sier LO-lederen

Trekker ut i tid

Det var Ap og SV som i mai fjor foreslo å gi pensjon fra første krone uansett alder og størrelse på stillingsbrøk. Saken skulle ha vært ferdig behandlet i fjor høst, og partiene satte sin lit til at både Sp og KrF ville stille seg bak forslaget. Så ble saken skjøvet på i påvente av KrFs retningsvalg.

Regjeringspartiene og næringslivet har advart sterkt mot forslaget, som de sier vil koste bedriftene rundt 3,5 milliarder kroner og kan true norske arbeidsplasser. 29. januar avgir finanskomiteen på Stortinget innstilling i saken.

Etter at KrF valgte å gå til høyre i norsk politikk, frykter venstresiden nå at tjenestepensjon fra første krone er en tapt sak. LO-lederen håper KrF får gjennomslag for kravet i regjeringsforhandlingene som pågår på Hadeland.

– Servicebransjen er viktig for mange, og da bør vi også bli verdsatt, sier Italo Freitas. (FriFagbevegelse)

Les også: Frp-topp er enig i prinsippet om pensjon fra første krone. Men mener Stortinget ikke kan overprøve sentrale tariffoppgjør.