Serviceteknikere vant mot Coca-Cola. Reisetid er arbeidstid, ifølge ny dom

18 serviceteknikere gikk til sak mot arbeidsgiver for å få betalt for den tida de bruker på å kjøre til og fra kunder. Nå har de vunnet mot Coca-Cola i retten.

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Arbeidstida for Coca-Colas serviceteknikere starter først når de har kommet fram til første kunde. Arbeidsoppgavene består i å installere og vedlikeholde utstyr som kaffemaskiner, kjøleskap, dispenserutstyr og salgsautomater.

Arbeidergiveren pålegger serviceteknikerne å kjøre opptil én time hver dag på sin fritid. Men det kan de ikke fortsette å gjøre.

Den ferske dommen fra Eidsivating lagmannsrett slår enstemmig fast at den pålagte kjøretida for disse teknikerne også er arbeidstid.

– Jeg har støttet serviceteknikerne hele veien. Når du står i arbeidsklær og har med deg utstyr, skal du også ha betalt. Teknikerne har brukt en time av fritiden sin til å være på jobb, men nå slipper de å kjøre gratis i arbeidstida. De skal ha betalt fra det tidspunktet de setter seg i bilen til de er hjemme igjen om ettermiddagen, sier klubbleder Tony Farman på Coca-Cola på Lørenskog til FriFagbevegelse.

Les også: EFTA-domstolen bekrefter: Reisetid er arbeidstid

Glad for avklaring

Denne saken startet i 2014 og kom opp for Nedre Romerike tingrett i fjor. Da slo flertallet i tingretten fast at den pålagte kjøretida for serviceteknikerne til Coca-Cola er hviletid.

LO-advokat Nina Kroken, som har ført saken for teknikerne og Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), mente dommen var feil og i strid med avgjørelser både fra EU-domstolen, Efta-domstolen og Høyesterett. Nå har de fått medhold.

En av teknikerne som gikk til sak mot Coca-Cola for fem år siden, er lettet og glad.

– Endelig er det blitt avklart når jeg er på jobb og når jeg har fritid. Det er jeg virkelig glad for, sier serviceteknikeren, som ønsker å være anonym.

Mange av kollegene hans har sluttet i bedriften på grunn av dårlig arbeidsmiljø etter at saken begynte for fem år siden.

Bakgrunnen for saken er hvordan arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven. Loven slår fast at arbeidstid er «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».

NNN mener at siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra vedkommende setter seg inn i bilen om morgen og til bilen er parkert hjemme om kvelden, står også vedkommende til arbeidsgivers disposisjon hele dagen. Dette må da regnes som en del av arbeidstida.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Prinsipiell seier

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. 18 av dem gikk til sak mot sin arbeidsgiver.

– Jeg er kjempelettet og fikk frysninger på ryggen da jeg leste dommen fra lagmannsretten. Dette er en viktig og prinsipiell seier, sier forbundssekretær Stein Hagala i NNN til FriFagbevegelse.

Nedre Romerike tingrett mente at Coca-Colas serviceteknikere «ikke kan anses å stå til arbeidsgivers disposisjon» i den tida de bruker for å kjøre til og fra kundene.

En meddommer var uenig i flertallet, og mente at hele dagen burde regnes som arbeidstid.

– Dommen i tingretten føltes urettferdig og var fattet på et så svakt grunnlag at vi var nødt til å anke. Denne dommen kan få betydning for andre arbeidsgivere som praktiserer denne regelen på en annen måte enn det denne dommen slår fast, mener NNNs forbundssekretær.

Ingen etterbetaling

I kravet mot Coca-Cola lå det også et krav om etterbetaling for den ekstra kjøringa, men lagmannsretten har ensidig konkludert med at det ikke skal gis etterbetaling. Det må være et avtalespørsmål om og i så fall hvilken lønn som skal betales for den omstridte arbeidstiden, ifølge dommen.

Lagmannsretten konkluderer med at partene ikke har avtalt at det skal lønnes for denne tiden.

Per Hynne er kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola European Partners. Han er svært ordknapp etter lagmannsrettens enstemmige dom i saken med serviceteknikerne. I en tekstmelding til FriFagbevegelse skriver han at «vi går nå igjennom dommen og har ingen kommentarer utover det.» (FriFagbevegelse)

Les også: Tøyen tapte for Cola – vil ha leserforslag til nytt navn på Jallasprite