Det går ikke an å ignorere den veldige befolkningsveksten i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 er nødt til å få en sterk kollektivprofil. Det er ikke til å komme unna, mener SV-erne Bård Vegar Solhjell, Marianne Borgen (til høyre) og Ruth Birkeland.

Ser rødt uten grønn Oslopakke 3

70 til 80 prosent av nye Oslopakke 3 må gå til en massiv oppgradering av T-banen og resten av kollektivtilbudet. Hvis ikke, stemmer SV mot hele pakken.

Det er budskapet til SV-politikerne Bård Vegar Solhjell, Marianne Borgen og Ruth Birkeland. De er frustrerte og irriterte over at forhandlingene som vil avgjøre hvor lange køene blir i Oslo og Akershus i framtida, føres for lukkede dører.

- Det er bekymringsfullt at Høyre og Ap ikke spiller med åpne kort. De har heller ikke konsultert de øvrige partiene eller tatt hensyn til innspill fra miljøorganisasjonene, sier Borgen, gruppeleder i Oslo SV.

 

Dårlig nytt

Den av informasjonen som har lekket ut fra forhandlingene, er dårlig nytt for miljøpartiet.

- Signaler tyder på at Høyre og Ap vil satse mer på vei enn oss og at de ikke vil ta ansvar for et kollektivt løft, forteller Birkeland, som sitter i hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

- Vi får en befolkningseksplosjon i regionen. Da trenger vi også en kollektiveksplosjon. Oslopakke 3 må endres til å bli en miljøpakke, supplerer Solhjell, som foruten å være parlamentarisk leder i SV, også representerer Akershus på Stortinget.

Da første versjon av Oslopakke 3 ble lagt fram i 2006, var situasjonen en helt annen. Etter forhandlinger som omfattet alt fra Frp til SV, var alle partier enige om hvilke samferdselstiltak som måtte gjennomføres. Men så begynte ting å endre seg langt raskere enn politikerne hadde regnet med.

 

Fra vondt til verre

Nå ligger det an til 350.000 flere innbyggere i Oslo og Akershus fram mot 2030, ifølge Statistisk sentralbyrå.

To nye rapporter fra sekretariatet for Oslopakke 3 konkluderer blant annet med at reisetida i rushtida kan øke med 70 prosent. Klimautslippene fra trafikken kan øke med 20 prosent. Luftkvaliteten vil fortsette å være elendig. Allerede er det så ille at utslippene av nitrogendioksid ved alle målestasjonene i Oslo i fjor var høyere enn tillatt.

Til sammen tilsier dette og mer at Oslopakke 3 må endres radikalt.

Egentlig skulle forhandlingsutvalget, med samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) i spissen, ha avsluttet sitt arbeid før samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fikk overlevert forslagene til ny nasjonal transportplan. Det klarte ikke utvalget, ettersom Kleppa får disse forslagene i dag. Senest i går var det et nytt møte i utvalget. Når et forslag til ny Oslopakke 3 kan foreligge, er helt i det blå, ifølge Borgen.

De tre SV-toppene tror utfallet av de pågående forhandlingene ville blitt langt bedre for befolkningen i Oslo og Akershus hvis også SV hadde fått deltatt og hvis man hadde reforhandlet hele pakken, også med tanke på kostnader.

- Den økonomiske rammen for Oslopakke 3 må økes, sier Solhjell.

- En rekke veiprosjekter er allerede voldsomt overskredet. Oslopakke 3 kan dermed fort ende på 120-130 milliarder kroner, tror Borgen.

- Hva er viktigst for å få det kollektivløftet dere mener er nødvendig?

- En ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum har topprioritet. Hele regionen er avhengig av at den kommer på plass, svarer Birkeland.

Denne tunnelen vil alene koste om lag 13 milliarder kroner.

SV vil også prioritere andre T-baneprosjekter, øke kapasiteten på buss og få på plass flere kollektivfelt. Et sammenhengende sykkelveinett i Oslo og Akershus står også høyt på ønskelisten.

tor.sandberg@dagsavisen.no