Senterpartiet vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder

Senterpartiet foreslår i sitt alternative budsjett for 2020 å kutte avgiftene med flere milliarder, men øker samtidig skatteinntektene.

– Vi vil senke avgiftene på strøm og på drivstoff. Samtidig kutter vi i momsen på buss, trikk og tog, og vi fjerner flypassasjeravgiften for små fly på kortbanenettet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Samtidig øker Sp blant annet formuesskatten, men ifølge Vedum vil ingen som tjener under 750.000 kroner få økt skatt med Sps opplegg.

Sp viser til at regjeringen siden 2013 har økt avgiftene med 6,3 milliarder kroner.

– Vi er sterkt imot den urettferdige og usosiale politikken, hvor de som har mest, skal få skattelette, mens vanlige folk får regningen, sier Vedum i en pressemelding tirsdag.

Det er allerede kjent at Sp i sitt alternative budsjett vil kutte bensin- og dieselavgiften med henholdsvis 15 og 35 øre. Partiet vil også kutte strømavgiften med 1 øre per kilowattime.

Samtidig bruker Sp mer penger på beredskap og bevilger en halv milliard mer enn regjeringen til politiet og et tilsvarende beløp til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene. Samtidig bruker Sp 750 millioner kroner mer på Hæren og 250 millioner mer på Heimevernet.

Sp vil også bruke flere milliarder kroner på å styrke økonomien i kommuner og fylkeskommuner.