Langs Akerselva spiser rotter maten som egentlig er ment til fuglene. Noe å være klar over når byfuglene mates. FOTO: IVAN TOSTRUP

Senhøst er høysesong for rotter og mus

UØNSKET: I store deler av landet er det registrert mange smågnagere i år. 
Ekspertene råder folk til å forebygge uønsket innflytting.

- På hytter og steder der man bor nært naturen, er det mus som er problemet, mens rotter er mer vanlig i urbane strøk og i forbindelse med landbruk, sier skadesjef og biolog Stein Norstein i Anticimex.

Selskapet jobber blant annet med skadedyrbekjempelse. Foreløpig er det ikke mange henvendelser om gnagerne, men når høsten er godt i gang leter mus etter ly, og rottene storkoser seg med råtnende kompost og nedfallsfrukt i hagene. Folk får hetta.

- Litt ut i september og i oktober vil vi merke om det er såkalt smågnagerår, ut fra hvor mye som tas og hvor mange som kommer til oss fordi de har fått mus inn i hus eller hytte. Med rottene er det større lokale variasjoner. Samme regel gjelder for begge: Skal man forebygge at de blir en plage, er det nå man må begynne.

 

Overlevde vinteren

Det er tre år siden forrige rekordår for mus, og toppene kommer hvert tredje eller fjerde år. I vår og i sommer har det vært mye mus på Østlandet og Sørlandet.

- Jeg tror nok det er en viss risiko for en topp nå til høsten. Det er snakk om småskogmus, den vanligste av skogmusene, i lavlandet. Litt lenger opp er det vanligere med klatremus, sier professor Vidar Selås i økologi og naturforvaltning, ved institutt for naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Smågnagerår skyldes primært god tilgang på musemat som lett fordøyelig blåbærplanter og eikenøtter året før. Da er det mange mus som overlever vinteren og mangedobler bestanden året etter.

 

Byrotter

Rotter spiser stort sett alt de kommer over.

- Rottepopulasjonen varierer veldig. Plutselig er de overalt ett sted, så bekjempes de, så popper de opp igjen et annet sted. De koser seg bak serveringssteder med overfylte søppelkasser og steder med tilgang til kloakk. Der folk ikke fjerner matrester er det rottefest mens folk sover om natten, sier avdelingsdirektør Preben Ottesen for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Også villaområder er utsatt:

- Nedfallsfrukt er perfekt vinterfôr, samt godbiter på steder der folk mater fugler. Der ligger rottene ofte på lur og piler fram og får seg litt de og, sier Ottesen.

Enkelte hus kan få mye rotter i hulrom i vegger og tak, og det kan bli et skikkelig problem med lukt, avføring og smitterisiko.

 

Risiko

I tidligere tider var særlig rotter en stor fare for mennesker og brakte sykdommer fra kontinent til kontinent. I dag er rotter og mus sett på som en plage innomhus mest fordi de gnager i stykker alt fra ledninger og isolasjon til polstrede møbler og alt vi måtte ha lagret i kjeller og på loft.

- Rotter kan fremdeles overføre all verdens ekle sykdommer, men i praksis har vi så god kontroll at vi ser lite av det her i landet. Men muligheten er der. Rottemøkk er en kilde til salmonella, og vi har selvsagt nulltoleranse for rotter der mat tilberedes og serveres, sier Ottesen.

Når det gjelder mus, er det kun klatremus som kan overføre et alvorlig virus, musepest, men det er veldig lite av det i Norge.

- Mus kan også overføre salmonella. Vi får noen tilfeller hist og her. Har du masse musemøkk som skal feies opp, bør du alltid ha på et munnbind, for sikkerhets skyld, så du ikke puster inn noe, sier Ottesen. (NTB)