SVEKKET MULIGHET: Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre mener regjeringens oljepengebruk har svekket framtidens velferdstilbud. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

– Sender regningen til de unge

Regjeringen har økt oljepengebruken med 60 prosent. – Helt uansvarlig, mener Jonas Gahr Støre.

Oljepengebruken har økt med 60 prosent under Siv Jensens tid som finansminister. På fire år har regjeringen brukt 759 oljemilliarder, 254 milliarder kroner mer enn den siste regjeringen til Stoltenberg, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det er helt uansvarlig, mener Arbeiderpartiets statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, og utdyper:

– Dersom vi hadde fortsatt å fase inn oljepenger i samme tempo som Høyre og Frp har gjort i regjering, så ville pensjonsfondet vært tomt tidlig på 2040-tallet, sier Støre og viser til utregninger gjort av NHO.

– Sikrer arbeidsplasser

Statsminister Erna Solberg mener på sin side at regjeringen har prioritert riktig

– Det er ekstremt ansvarlig å bruke penger for å sørge for at folk ikke går arbeidsledige, sier statsminister Erna Solberg (H) til Dagens Næringsliv om pengebruken.

Finansministeren, Siv Jensen (Frp), mener likevel pengebruken har vært med å sikre norsk økonomis fremtid.

– Hvis vi skal trygge velferden, må vi skape flere jobber. Da må vi styrke vekstevnen i norsk økonomi gjennom reformer og prioriteringer av infrastruktur, kunnskap og skatte- og avgiftslettelser som fremmer investeringer i norsk næringsliv, sier finansminister en til Dagsavisen.

Dette mener Støre kunne vært oppnådd uten rekordhøy oljepengebruk.

– Vi har hvert år foreslått en større satsing på arbeid, skole og helse enn regjeringen. innenfor en lavere oljepengebruk, sier Ap-lederen.

– Svekket framtida

Dagsavisen satte i går søkelyset på konsekvensene av regjeringenes rekordhøye oljepengebruk for dagens unge.

I regjeringen perspektivmelding peker de på at det vil bli mindre handlingsrom i økonomien framover, med økende utgifter og lavere vekst i inntekter. For å motvirke dette vil regjeringen øke yrkesdeltakelsen og effektivisere offentlig sektor.

– Sammen med en forsvarlig bruk av oljepenger gir det et godt utgangspunkt for å møte fremtidige utfordringer, mener Jensen.

Ap tror imidlertid at finansministeren har gjort det vanskeligere for kommende regjeringer.

– Norge har fortsatt et godt utgangspunktet. Men gjennom sin oljepengebruk har Høyre og Frp svekket mulighetene til å bevare og forsterke velferdstilbudet i årene som kommer, mener Støre.

– Ignorerte advarsler

Jensen mener det er Støre og Ap som må ta skylden for at de nå har satt alle kluter til i form av oljemilliarder.

– Alle visste at norsk økonomi var sårbar, men Jonas Gahr Støre og Ap ignorerte advarslene og gjorde norsk økonomi stadig mer oljeavhengig i perioden 2005–2013. H/Frp-regjeringen har vist handlekraft og brukt oljepenger for å støtte opp under arbeid, aktivitet og omstilling, sier finansministeren.

Støre mener imidlertid at Jensen og Solberg lar andre betale regningen for seg.

– Arbeiderpartiet går til valg på trygg økonomisk styring og en vilje til reelle økonomiske prioriteringer, der vi ikke overlater regningen til generasjonene som kommer etter oss, sier han.

Torbjørn Eika forsker på økonomi for Statistisk sentralbyrå, og han gir Støre delvis rett i at neste generasjon må betale.

– De unge må betale

– Når man bruker så mye oljepenger nå er det også mindre rom for å stimulere økonomien i kommende nedgangstider. Det er jo nærliggende å tro at det i en viss forstand er de unge som må betale for dette, sier Eika.

Noe annet tror han blir vanskelig politisk.

Men han gir også finansministeren rett i at investeringene vil kunne komme fremtidens borgere til gode.

– Dersom oljepengene brukes på områder som utdanning og infrastruktur, kommer de i stor grad dagens unge til gode, sier han.