Den norske Irak-styrken skal ikke delta i direkte militære aksjoner mot IS, men bidra med styrkeoppbygging på irakisk side. Bildet viser irakiske politimenn som er samlet for å kjempe mot IS. FOTO: AP/NTB SCANPIX

Sender norske soldater

KRIGSOPPDRAG: Regjeringen vil i løpet av de neste månedene sende norske soldater til Irak og Afghanistan.

Norge skal være beredt til å sende 110 norske soldater til den USA-ledede koalisjonen mot IS i Irak, og 75 soldater til en helt ny NATO-kommando i Afghanistan.

Beslutningen kan bli fattet under regjeringskonferansen torsdag, sier kilder til VG.

NTB er kjent med at Stortingets utvidede forsvars- og utenrikskomité er innkalt for å bli konsultert torsdag ettermiddag.

Rådgiving

Den norske Irak-styrken skal ikke delta i direkte militære aksjoner mot IS, men bidra med styrkeoppbygging på irakisk side. Det skal blant annet skje gjennom taktisk og strategisk rådgivning.

Ut over dette, skal det ifølge Vi Menn være aktuelt å bidra med en mindre spesialstyrke i Irak med soldater fra Forsvarets Spesialkommando og Marinejegerkommandoen. Også VGs kilder skal bekrefte disse opplysningene.

I Afghanistan er det snakk om en ny kommando, Resolute Support Mission, som skal bestå av 12.000 soldater som skal overta sikkerhetsoppgaver i landet etter at ISAF-styrkene avslutter oppdraget ved nyttår.

Krever debatt

SV er imot norsk deltakelse i den USA-ledede krigen mot IS, av frykt for at krigen kan føre til økt folkelig oppslutning om IS.

I tillegg vil SV kreve åpen debatt i Stortinget.

– Det er et paradoks at de mest alvorlige beslutningene vi kan ta – om å sende norske kvinner og menn til krigssoner – ikke nødvendigvis blir gjenstand for åpen debatt, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB onsdag.

– Vi advarer mot at Irak kan bli en ny hengemyr, slik Afghanistan ble, sier Lysbakken.

Kan bli økt

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik sa i Politisk kvarter torsdag morgen at vi må være forberedt på å øke innsatsen mot IS.

– I mange områder hvor det bombes, ser vi at styrkene på bakken kan slå tilbake angrepene. Men det må nok sterkere lut til på sikt, sa han.

Nesvik ville ikke bekrefte at en beslutning kan komme torsdag, men sier at regjeringen må ta forløpende stilling til de henvendelser Norge får og sørge for at Stortinget blir orientert.

Regionens ønske

KrF-leder Knut Arild Hareide legger vekt på at regionen har bedt om hjelp utenfra i kampen mot IS.

– Situasjonen er dermed helt annerledes enn da USA gikk inn i Irak i 2003, har han tidligere sagt til NTB.

Til NRK torsdag sier Hareide at økte bidrag må vurderes.

– Det er for tidlig å si hvor vellykket bombingen er. Men IS' fremtreden er redselsfull og må stoppes. Kanskje skal vi vurdere ytterligere militære virkemidler, og da må også Norge vurdere hvordan vi kan bidra, sier Hareide.