Scandic nedbemannar med 1000 årsverk: – Den svartaste dagen i livet mitt, seier tillitsvald

Fellesforbundet ber om forlenga permitteringsperiode for å hindre oppseiingar. Regjeringa tar ikkje krisa i reiselivet på alvor, meiner forbundet.

Av Tormod Ytrehus, Fri Fagbevegelse

Scandic offentleggjorde tysdag at dei nedbemannar om lag 1000 årsverk som følge av koronakrisa i reiselivet.

Nedbemanninga startar i august.

– Dette er noko vi ønska å unngå, og eg kjenner verkeleg med våre fantastiske tilsette som blir berørt av dette, seier fungerande administrerande direktør Asle Prestegard i meldinga.

Les også: Regjeringen venter med reiser til Europa – svarte utsikter for hotell- og reiseliv

Dei tillitsvalde på hotella skal ha fått beskjed om nedbemanninga tysdag morgon, etter det Magasinet for fagorganiserte erfarer.

– Scandic Norge er hardt ramma av koronakrisa og står i ein krevjande økonomisk situasjon. Det er heilt nødvendig å tilpasse verksemda til den nye kvardagen, seier Scandic-sjefen.

Les også: Scandic Norge nedbemanner med rundt 1.000 årsverk

Heilt forferdeleg, brutalt

Anne Marie Andersen er hovudtillitsvald på Park Hotell i Sandefjord der ho har jobba i 35 år. Dei tilsette vart informert om nedbemanninga på eit allmøte klokka halv ni tysdag.

– Dette er den svartaste dagen i livet mitt, trur eg. Det er heilt forferdeleg, brutalt å få den beskjeden, seier Andersen.

– Eg hadde kjensla av å vere ferdig med ei gravferd. Det er heilt ufatteleg. Eg trudde aldri eg skulle oppleve det eg har vore med på i dag, seier ho om allmøtet.

På Andersen sitt hotell skal over halvparten, 41 av 74 årsverk bort.

– Eg ser ikkje berre tal, men alle kollegaane mine. Fleire av oss har jobba saman i fleire tiår, det er frykteleg mange skjebnar, seier ho.

Fikk du med deg denne? Koronaen stenger ned Hotell-Norge: – Det var som å slå av bryteren

Enda fleire tilsette mistar jobben enn talet årsverk som skal bort, forklarer Andersen. Grunnen er at mange jobbar deltid.

Dei fleste vil truleg miste jobben ved årsskiftet, sidan dei har ei oppseiingstid på tre månader.

Kunne vore unngått

Norsk reiseliv er i krise. Park Hotell i Sandefjord har hatt gjestar i sommar, men bestillingane frå kurs- og konferansegjestane uteblir.

– Om regjeringa hadde komme med forlenginga av permitteringsperioden hadde det vore lettare for oss å sjå an bookingsituasjonen, seier ho.

Oppseiingar i reiselivet kunne vore unngått, meiner forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet.

– Dette er eit resultat av at regjeringa ikkje har forlenga dagpengeperioden. Det pressar fram oppseiingar som kan vere unødvendige, seier Delp til Magasinet.

Les også: Regjeringen utvider ikke permitteringslengden. Nå frykter reiselivsbransjen et skred av oppsigelser

Permitterte kan ifølge lovverket berre få dagpengar i 26 veker. LO krev at permitteringsperioden blir forlenga til 52 veker, sånn den vart under krisa i oljebransjen.

– Arbeidsgivarane og tillitsvalde burde fått tid til å sjå på framtidsutsiktene for hausten og neste år, sånn at dei kan gjennomføre eventuelle oppseiingar ut frå kunnskap om korleis framtida blir.

– Eg oppfattar at regjeringa og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen ikkje tar situasjonen i reiselivet på alvor.

Ber om meir hjelp

– Om det ikkje skjer noko med permitteringsperioden, er det berre eit tidsspørsmål før nedbemanningane også kjem i dei andre store kjedene, åtvarar Delp.

– Vil ikkje ei forlenga permitteringsperiode føre til at bedrifter og tilsette ikkje omstiller seg etter endringar i arbeidslivet?

– Kva skal dei omstille seg til? Dette er snakk om bedrifter som ikkje veit korleis framtida blir. Både tillitsvalde og tilsette er med på omstilling, men vi må vite kva vi skal omstille oss til.

Fikk du med deg denne? Tillitsvalgte reagerer sterkt på kutt i dagpenger: – De aller svakeste betaler prisen for noe de ikke er skyld i

Scandic-sjef Asle Prestegard seier dei er takksame for støtte frå staten til å dekke faste utgifter, men at myndigheitene må halde fram med ordningane.

I tillegg ber han om lette i mellombelse restriksjonar for reiselivet:

– Sånn at vi kan ta oss gjennom krisa og behalde så mange medarbeidarar som mogleg i tida som kjem.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen