SAS har slitt i flere år etter finanskrisen i 2008. Nå kan Norges andel i selskapet bli solgt. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

SAS til salgs - igjen

EIERSKAP: Den nye regjeringen vil kvitte seg med statlige selskaper, også SAS. De ansatte tar meldingen med ro.

- Dette er ingen ny problemstilling for oss. Det har vært et uttrykt ønske fra den svenske regjeringen lenge, og det norske Næringsdepartementet har også gitt uttrykk for at de ønsker å selge. Men selskapet kan ikke selges om det ikke finnes en seriøs kjøper, sier hovedtillitsvalgt for de kabin­ansatte organisert i Parat, Anneli Nyberg.

 

Skal reduseres

Den nye regjeringen har i sin regjeringsplattform slått fast at det skal legges fram en ny eierskapsmelding. Det heter videre at statens eierskap gradvis skal reduseres «for å sikre maktspredning og styrke det private eierskapet». Å selge staten ut av SAS står dermed på dagsorden.

- Det står i regjeringsplattformen, men det skal gjøres i et fornuftig tempo, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Hun vil ikke konkludere med at staten skal selge seg ut av SAS nå.

- Det skal ikke jeg spekulere på i det hele tatt. Nå må vi først få innta kontorene våre, sier hun og legger til at hovedoppgaven uansett er å trygge arbeidsplassene og skape grobunn for nye.

 

Avventende

- At den nye regjeringen i Norge har behov for å vise hvor de står i denne saken, skaper verken frykt eller håp hos oss. Vi er avventende til situasjonen, understreker Nyberg.

- En privat eier har kanskje en større mulighet til å utvikle oss videre, og hjelpe oss slik at arbeidsplassene kan bestå. Vi har vært gjennom noen ganske tøffe runder, og vi ansatte har bidratt med det vi kan bidra med. Det vi ønsker oss, er seriøse som kan være med på å utvikle oss videre. sier Nyberg.

 

Kapitaliseringsbehovet

Lufthansa skal ha gitt skryt til SAS for den omstillingen de har vært gjennom, og det har vært spekulert i om de kan være interessert i å kjøpe selskapet.

- Vi har ingen indikasjoner på at de ønsker å kjøpe oss. Vi anser dem som verken verre eller bedre enn noen andre, men vi ser på dem som en seriøs aktør. Uansett vil det være en lang prosess før et eventuelt salg er i havn. For SAS er det viktigste at kapitaliseringsbehovet løses slik at vi kan være med på å utvikle selskapet videre, sier Nyberg.

LO har tidligere gått ut og advart den nye regjeringen mot å selge seg ut av Statoil, men vil ikke uttale seg om et eventuelt nedsalg i SAS nå.

 

Skandinavisk selskap

Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert eierskapspolitikken til den rødgrønne regjeringen. Selskaper som er aktuelle for nedsalg er blant andre SAS, Flytoget, Entra, Mesta, Cermaq, Telenor, Statoil, Yara og Kongsberg Gruppen.

- Fos oss som jobber på bakken i SAS, er vi ikke så opptatt av om vi blir solgt eller ikke. Statseid eller privateid, det viktigste er å beholde arbeidsplassene i Norge, sier Bente Ørberg, leder for Parat SAS personalforening.

De siste årene har stadig flere av administrasjonsjobbene på bakken forsvunnet ut av Norge.

- Så lenge vi er statseid håper vi at staten opptrer som en ansvarlig eier. Det er Norge som har det største markedet, vi har flest kunder og det er her pengene er. SAS bør ikke bli et Norwegian som bare tenker på å flagge ut alt, men vi må være et skandinavisk selskap som har arbeidsplasser overalt i Skandinavia.

else.gro.ommundsen@dagsavisen.no