- Jeg vet at vi krever mye av våre medarbeidere, men det finnes ingen annen vei, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS.

SAS-sjefene kutter i lønna

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS kutter egen lønn med 20 prosent. Også andre sjefer får lønnskutt.

– Øvrige SAS-ledere vil få kuttet lønnen med mellom 15 og 17 prosent, sier Gustavson.

Konsernsjefen sier til NTB at antallet sjefsposter i SAS i tillegg vil bli kuttet. Det vil bli færre ledere i administrasjon av selskapet etter at virksomheten sentraliseres i Stockholm

Maks 12 prosent nedgang

Konsernsjefen sier det ikke er riktig at ansatte vil få lønnskutt på 15 prosent.

- Det dreier seg i snitt om maksimalt 12 prosent, sier han.

Han bekrefter at salg av flyselskapet Widerøe er ledd i kriseplanen, men vil ikke kommentere hvilke kjøpere som kan være aktuelle, men opplyser at SAS forhandler med flere aktører.

Kriseplanen som ble lagt fram mandag morgen innebærer at SAS sparer 3 milliarder kroner gjennom kostnadsreduksjoner. I tillegg hentes samme beløp gjennom likviditetsforbedrende tiltak, blant annet ved salg av enheter.

Kutter i Norge

Kriseplanen består av fem komponenter: Kostnadsbesparelser ved å flytte sentraladministrasjonen til Stockholm, nedbemanning på i alt 800 medarbeidere, nye kollektivavtaler og kutt i pensjonsutgifter ved omlegging av pensjonsordninger, samt salg av enheter.

Mellom 200 og 300 stillinger forsvinner i Norge, ifølge Gustafson.

– Dette er vårt «final call», hvis det fortsatt skal være et SAS, sier Gustafson om kriseplanene som ble lagt fram mandag morgen.

– Vi har fått denne siste sjansen til å begynne forfra igjen og gjennomføre disse fundamentale forandringene. Jeg vet at vi krever mye av våre medarbeidere, men det finnes ingen annen vei, sier Gustafson.

Nye fly

Han ber om lojalitet fra medarbeiderne og håper de har vilje til å kjempe for at SAS skal overleve.

– Gjør vi det, kan vi foreta langsiktige investeringer i nye fly og videreutvikle vår virksomhet slik at SAS også fremover kan spille en viktig rolle for mange millioner mennesker i Skandinavia, sier han.

– Flyflåten må fornyes innen rimelig tid. Det er blant annet målet med planen som nå legges fram. Vi kan ikke investere i nye fly uten penger, sa Gustafson mandag.

Et enstemmig styre støtter den framlagte planen, og anbefaler alle ansatte i SAS til å stille seg bak denne. SAS' styre skal komme sammen igjen 18. november for å beslutte om forutsetningene for å gjennomføre planen er til stede.

Lavprisselskap

De ansatte informeres om planen og kravene i den nye avtalen på interne møter mandag og i dagene som kommer.

Ifølge Gustafson får SAS 60 prosent av sine inntekter i direkte konkurranse med Norwegian. Til sammen kommer 75 prosent av inntektene i konkurranse med lavprisselskap.