Tok for lang tid: Statsminister Erna Solberg mener det tok for lang tid å få på plass de varige endringene for asylbarn. FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

- Sånn har det alltid vært

- Når vi gjør endringer i utlendingsloven, er et alltid noen som blir sendt ut før det trer i kraft, sier statsminister Erna Solberg om at asylbarn, som kunne ha fått opphold etter nytt regelverk, er uttransportert fra Norge.

Tidligere i høst kunne Bergens Tidende fortelle historien til 10 år gamle Shaimaa som har bodd i Norge i sju år. Utlendingsnemnda har to ganger vurdert at Shaimaa har så sterk tilknytning til Norge at hun kan fått opphold. Likevel har innvandringsregulerende hensyn veid tyngst fordi foreldrene hennes har løyet om identiteten. Shaimaa, moren og søsknene ble sendt tilbake til Jemen 11. november.

Knapt en måned etterpå, 5. desember, ble KrF og Venstre enige med regjeringen om en forskriftsendring hvor barnas tilknytning til landet legges desto større vekt enn innvandringshensyn. Shaimaa er bare en av mange. 76 barn som har bodd mer enn fire år i Norge er sendt ut av landet i 2014.

- Sånn har det alltid vært. Hver gang vi har gjort endringer i utlendingsloven er det alltid noen som har blitt sendt ut tidligere og som ikke har blitt omfattet av det nye regelverket, sier statsminister Erna Solberg til Dagsavisen.

For lang tid

På sin halvårs pressekonferanse sa Solberg at det siste halve året har vært «turbulent». Og striden om asylbarna har vært tøff: KrF og Venstre har truet med å trekke seg fra hele asylavtalen på grunn av for dårlig vilkår for asylbarn.

- Jeg er den første til å si at det tok for lang tid å få på plass den endelige løsningen. Det skyldes at det opprinnelige forslaget som var framforhandlet mellom de fire partiene ble oppfattet å ikke være så liberalt som vi ønsket og det ga ikke den praksisendringen vi hadde forutsett. Derfor hadde vi høyt trykk på å bli fort ferdig i de siste rundene og få avklart hvilke begreper vi kunne bruke for å oppnå det vi ville, sier Solberg.

 

Alltid vært sånn

Men som Dagsavisen tidligere har skrevet mener KrF og Venstre at regjeringen påførte prosessen en strafferunde ved å ikke legge fram et godt nok forslag, som tok inn over seg innspillene fra høringsrunden, når partiene først skulle bli enige på Stortinget.

- Hadde vi truffet spikeren på hodet i første runde ville vi hatt en ikrafttredelse på forskriftene for seks uker siden, sier Solberg.

- Hva tenker du om at barn som kunne vært omfattet av de nye regelendringene ble sendt hjem i de seks ukene dere kranglet?

- Når et nytt regelverk er på plass setter du en grense et sted. Hvis du setter den der, vil det alltid spørsmål om hva med dem som ble sendt ut før det. Slik kan man argumentere mot alle endringer på utlendingsfeltet. Men sånn har det alltid vært, sier Solberg.

 

Leste ikke brev

Kontroll- og konstitusjonskomiteen fikk i går kveld svar fra justisministeren på en rekke spørsmål om utsendelse av lengeværende asylbarn. Der opplyste justisministeren om at Justisdepartementet aldri leste disponeringsskrivet fra POD til politidistriktene og særorganene, selv om departementet fikk det tilsendt allerede i februar.

Anundsen skriver at han selv først ble oppmerksom på at departementets ordre nedover i systemet ikke ble fulgt før Bergens Tidende slo det opp tidligere i vinter. Justisministeren benekter med det at han kjente til at lengeværende asylbarn kan ha blitt sendt ut av Norge mot Stortingets hensikt.

Han skriver også at POD tok kontakt med departementet i april for å få presisert formuleringene rundt prioriteringen av barn. Anundsen skriver videre at departementets tilbakemelding kunne vært tydeligere.