Medlem av utenrikskomiteen på Stortinget, Per Sandberg (Frp), mener Hamas‘ strategi går ut over sivile i Gaza. Han mener det er meningsløst at Norge snakker med Hamas.

Sandberg forsvarer Israels offensiv

GAZA: Frp-nestleder Per Sandberg (Frp) mener det Israel nå gjør, er å utslette Hamas en gang for alle. Det er det eneste som kan skape harmoni i konfliktområdet, mener han.

Over 1.300 palestinere og 47 israelere skal så langt ha blitt drept etter at konflikten mellom Israel og Palestina blusset opp igjen i juli, melder NTB.

Frp-nestleder Per Sandberg mener hovedproblemet er Hamas.

– Hamas må fjernes
– Norge burde kutte dialogen med Hamas totalt. Jeg mener det er helt meningsløst at Norge skal ha en dialog med dem. De er indirekte og direkte årsaken til at det palestinske folk blir rammet, sier Sandberg som også sitter i utenrikskomiteen på Stortinget.

I 1986 var han FN-soldat i Libanon. Han har også familie som bor i Israel, og reiser dit ofte.

– Jeg koser meg i Israel, sammen med jøder og palestinere. Folket vet at de er avhengige av hverandre. Men det er noen som ikke ønsker fred. Den dagen en har fått fjernet Hamas, de kreftene som ønsker å utslette Israel og gir blaffen i sitt eget folk, da har man muligheten til å skape harmoni, sier Sandberg og fortsetter: – Det er dét Israel er i ferd med å gjøre nå, å ta ut Hamas en gang for alle, sier Sandberg.
8. juli startet Israel militæroffensiven «Operation Protective Edge» som svar på raketter fra væpnede grupper på den Hamas-styrte Gaza­stripen. De fleste av de palestinske ofrene er sivile. 243 av dem er barn, ifølge UNICEF.

FN-gransking
FNs menneskerettighetsråd besluttet i forrige uke å opprette en granskingskommisjon som skal avklare hvorvidt Israel har begått krigsforbrytelser på Gaza-stripen. Det reagerer Frp-toppen på.

– Når FN går ut og skal granske Israel for brudd på folkeretten, da tenker jeg som så: Hvilket signal er det? Når Hamas gang på gang, år etter år har brutt folkeretten, sier Sandberg.

Han savner et kritisk søkelys fra pressen på mediestrategien til Hamas.

– Hamas oppfordrer kvinner og barn til å være skjold. Det er mediekampanjen til Hamas. De fører folk dit Israel skal sende skyts, og der Hamas er. Da er det veldig vanskelig, sier Sandberg.

Han mener Norge bør bruke sin rolle som leder av giverlandsgruppa til å stoppe disse kampanjene. Men for øvrig blande seg minst mulig inn i det som skjer. Det mener han norske utenriksministere gjør litt for ofte, fordi de blir «litt høye på seg selv».

Sandberg legger til at dersom det stemmer at Israel har angrepet en FN-skole, fordømmer han angrepet.

– Utfordrende
Ada Nissen er stipendiat ved Universitetet i Oslo, og forsker på Norges rolle i fredsprosesser. Hun mener utspillet vitner om lite kunnskap både om internasjonalt diplomati og om norsk fredsarbeid.

– Ut fra det Sandberg sier kan det imidlertid virke som han ikke ønsker en politisk løsning. Sandberg hevder at det vil bli harmoni den dagen Israel fjerner Hamas. Dette innebærer så vidt jeg kan forstå at han mener det ville være fordelaktig med en total militær seier for Israel.

Hun mener Frp her bryter med hva stort sett alle andre norske partier mener bør være Norges innfallsvinkel og holdning til internasjonale konflikter.

– Jeg antar at det må være ganske utfordrende for Børge Brende og resten av Høyre å føre norsk utenrikspolitikk når regjeringspartner Frp går rett i strupen på både utenriksministeren og politikken. At det dreier seg om medlemmer av utenrikskomiteen gjør det heller ikke enklere, sier Nissen.

– Øke handel
Stortingsrepresentant for Høyre Ingjerd Schou sitter sammen med Sandberg i interessegruppen Israels venner på Stortinget, men har en annen mening om hva som kan føre til fred.

– Israel vil ikke oppnå fred og sikkerhet ved å fortsette bakkeoperasjonen. Og nye raketter fra Gaza over Israel vil ikke gi palestinerne i Gaza et bedre liv eller verdighet. Voldsbruken må slutte, og politiske samtaler må i gang basert på våpenhvilen fra 2012, sier hun.

Hun er samtidig klar på at hun mener at Hamas er en terrororganisasjon, og avviser boikott som virkemiddel fra norsk side.

– Vi skal fortsette og gjerne øke handelen med Israel, sier hun.

Utenriksdepartementet opplyser om at utenriksminister Børge Brende (H) er på reise og ikke har anledning til å kommentere. Statssekretær Bård Glad Pedersen (H), ønsker ikke å kommentere saken.
sofie.prestegard@dagsavisen.no