Så seg lei av ødeleggelser i nasjonalparken – vil straffe med gebyr på 600.000

Brudd på naturmangfoldloven bør straffes med overtredelsesgebyr på inntil 600.000 kroner, mener Miljødirektoratet.

Saken ligger nå til behandling i Klima- og miljødepartementet.

– Vi tar sikte på å sende den på høring før nyttår, med ikrafttredelse første halvår 2020, opplyser statssekretær Atle Hamar (V) til Dagsavisen.

Les også: Tar seg til rette i vernet natur

Høyt prioritert

Regjeringen varslet bruk av overtredelsesgebyr for brudd på naturmangfoldloven i juni.

Denne loven omhandler bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold, og har så langt blant annet resultert i et dusin prioriterte arter det er strengt forbudt å skade enten direkte eller ved handlinger i leveområdene deres.

I Miljødirektoratet har arbeidet med å lage en forskrift med en øvre ramme for overtredelsesgebyret, blitt høyt prioritert. Forslaget har nå blitt forelagt flere departementer, får Dagsavisen opplyst.

– Miljødirektoratet har foreslått en øvre ramme for overtredelsesgebyr på 600.000 kroner, opplyser Hamar.

Overtredelsesgebyret kommer til erstatning for muligheten til å kreve miljøerstatning, noe som kun er gjort to ganger av Miljødirektoratet siden det ble åpnet for dette i 2009. Det rammet Bane NOR, som måtte ut med 200.000 kroner til staten etter hogst og gravearbeider i naturtypen kalklindeskog i Porsgrunn, og en privatperson som måtte betale 15.000 kroner for hogst av to hule eiketrær.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vinkelsliper på svaberg

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre har lenge etterlyst et verktøy for å kunne reagere mot dem som ikke oppfører seg som de skal, i henhold til naturmangfoldloven. Både i 2016 og 2017 ba nasjonalparkstyret Miljødirektoratet om å vurdere muligheten for å ta i bruk miljøerstatning, uten å bli hørt. Den ene saken gjaldt bruk av vinkelsliper på et svaberg, den andre ombygging av et stølshus uten tillatelse, som Dagsavisen tidligere har skrevet.

I februar i år sendte så nasjonalparkstyret et brev til Klima- og miljødepartementet om samme tema.

«Styret etterlyser fleire verktøy som kan nyttast ved ulovlige tiltak/aktivitet», heter det i brevet.

Der vises det til at styret har meldt saker til politiet, men at de fleste av dem blir lagt vekk.

«Jostedalsbreen nasjonalparkstyre ønskjer å følgje opp vernereglane slik vedtektene legg opp til, og ser fram til at overtredelsesgebyr, med tilhøyrande rettleiing i bruk av dette, kjem snarlig til bruk i verneområdeforvaltning», heter det videre i dette brevet.

Det er blant annet undertegnet av nasjonalparkforvalter Maria Knagenhjelm.

 – Motorferdsel

– Ved hvilke brudd på vernereglene kan det bli aktuelt å ta i bruk overtredelsesgebyr?

– Dette er særlig aktuelt innen motorferdsel. Hvis noen for eksempel har løyve til ti helikopterturer og i stedet flyr 15-20 ganger, svarer Knagenhjelm.

– På Dovre har Statens naturoppsyn avdekket mange saker som er aktuelle, som oppsetting av plattformer foran stølshus uten løyve, nevner hun som et annet eksempel.

– Ved Nærøyfjorden ble en sti rødmerket hvor det ikke var ønsket mer ferdsel. Verneområdestyret ga en advarsel med pålegg om fjerning av malingen. Et overtredelsesgebyr kunne potensielt ha blitt gitt her også, fortsetter Knagenhjelm.

– I verneområder i Lofoten og  Folgefonna har det vært droneflyving, selv om det er forbudt å fly med droner der. Det er vel dramatisk å tenke på politimelding for det, og mer naturlig med overtredelsesgebyr, tilføyer hun.

Da Dagsavisen snakket med Knagenhjelm i fjor, påpekte hun at den preventive effekten en økonomisk straff kan få, samtidig som den er relativt enkel å administrere.

– Det blir som ved kjøring i 95 kilometer i timen i 80-sonen. Blir du tatt får du en bot og så er du ferdig med saken, påpekte hun den gangen.

Les også: Intensiverer jakten på frø

– Skal bli brukt mer

Også Atle Hamar uttalte seg i den saken.

– Hele hensikten med endringsforslaget er at bestemmelsen om overtredelsesgebyr skal bli brukt mer enn det som har vært tilfellet med bestemmelsen om miljøerstatning, påpekte han da.

Når saken snart blir sendt på høring, håper Knagenhjelm det vil gå tydelig fram hvordan  ordningen med overtredelsesgebyr skal håndteres og ved hvilke brudd på naturmangfoldloven det kan være aktuelt å ilegge gebyr opp til 600.000 kroner, hvis da Klima- og miljødepartementet lander på samme beløp som Miljødirektoratet.