Fylkesleder i Troms, Cecilie Terese Myrseth, mener det er uklokt dersom Ap ikke tidfester 2 prosent-målet for økt forsvarsbudsjett.

Ruster opp til strid om Forsvaret

Målet om å øke forsvars­budsjettet til 2 prosent av BNP må nås innen 2024, mener en rekke lokal- og fylkeslag i Ap.

 

Av Bjørn S. Kristiansen og Sofie Prestegård

Arbeiderpartiet slipper ikke unna et forsvarsopprør på landsmøtet sitt.

En rekke lokallag i Troms og Nordland – i tillegg til Troms fylkeslag – er ikke fornøyde med forsvarssatsingen i programforslaget som Ap-landsmøtet skal behandle til helga.

Trass i at partiet for første gang kan programfeste at de vil bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på Forsvaret, må ambisjonen være enda mer konkret, mener de.

Partilagene Tromsø, Bardu, Målselv, Sørreisa og Tjeldsund har sendt inn likelydende endringsforslag om at 2 prosent-målet må nås innen 2024.

Les også: Ap kjemper mot gjerdet

– Vise at vi mener alvor

Fylkesleder i Troms, Cecilie Terese Myrseth, mener slaget kan vinnes. Myrseth understreker at hun er glad for at partiet går i retning av programfesting av 2 prosent-målet, men mener at en ytterligere presisering er nødvendig.

– Det vil gjøre forslaget sterkere og vise at vi mener alvor. Vi har store ambisjoner for Forsvaret, og da må vi vise vilje til å bevilge penger, sier hun til Dagsavisen, og legger til:

– Når det gjelder Forsvaret, har man i altfor lang tid hatt store ambisjoner uten å følge det opp med penger. Vi må ha et klart opptrappingsmål i tråd med NATO-målet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

NATO-forpliktelse

På NATO-toppmøtet i Wales i 2014 forpliktet medlemslandene seg til å øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av BNP innen en tiårsperiode. Bare en håndfull land oppfyller dette i dag, og USA er den suverent største bidragsyteren med et bidrag på omlag 3,6 prosent av BNP. Norge bruker om lag 1,6 prosent.

Ap-ledelsen havner med det i samme situasjon som Høyre-ledelsen gjorde på regjeringspartiets landsmøte i mars. I det opprinnelige programforslaget ble det foreslått 2 prosent av BNP til Forsvar, men uten tidsfrist. Da støvet la seg etter oppgjøret i landsmøtesalen, hadde grasrota presset på for at Høyre skulle slutte opp om «beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014», om en opptrapping til 2 prosent i løpet av et tiår.

Les også: Lærere med bønn til Ap-landsmøtet: Strengere regler for flere lærere

– Uklokt

Fylkeslederen i Troms frykter at budsjettøkning til Forsvaret kan bli skjøvet lenger fram i tid uten en konkret tidsfrist.

– Det kan bli det. Men jeg tror Ap vil følge opp. Samtidig mener jeg da at det ikke er noen grunn til at vi ikke kan være enda tydeligere, sier Myrseth.

– Vil det være problematisk for forsvarsimaget til Ap dersom dere lander på en mindre forpliktende formulering enn Høyre?

– Jeg tenker det vil være uklokt å ikke bare si dette rett ut, når vi har de ambisjonene vi har for Forsvaret. Det handler om å være tydelig overfor folk, vi trenger ikke pakke det inn.

Myrseth tror på oppslutning fra øvrige fylkeslag når saken kommer opp på landsmøtet til helgen.

– Vi vet at dette er viktig også for andre fylker, som vi håper på støtte fra. Vi tror det vil være bra for Ap å styrke dette målet.

Les også: Skroter viktig overvåkingssystem

Har støtte i sør

Tidligere i programprosessen har Horten Ap sendt inn et lignende forslag. Fylkesleder Truls Vasvik bekrefter at Vestfold fortsatt har dét som utgangspunkt, og dermed kan komme til å støtte offensiven fra Troms.

– Det er snakk om enorme summer her, det kan vi ikke se bort fra. Men i utgangspunktet er jeg opptatt av at alle vedtak skal ha en ende, altså at vi skal vite når vi når dem, sier Vasvik.

Les også: Vil forhandle om LTP på nytt

Støre vil ikke

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke tidfeste når 2 prosent-målet skal nås.

– Målet om å komme opp på to prosent av BNP er et stort og krevende mål i seg selv i en tid der den økonomiske handlefriheten blir trangere og det er andre viktige mål som skal nås. Det synes jeg er en ambisiøs nok målsetting.

– Så du vil ikke tidfeste?

– Nei, jeg har ikke hatt behov for det, men det skal jo skje innen rimelig tid. Men fra sentralstyrets side har vi ikke satt et årstall.

At Aps partner i forliket om Langtidsplanen for Forsvaret Høyre tidfestet dette på sitt landsmøtet påvirker ikke Ap, mener han.

– Nei, dette er ikke direkte knyttet til forliket.

Les også: Knallhardt oppgjør med forsvarsledelsen