Russefeiring svekker avgangskarakterene

En ny undersøkelse gjort av NIFU STEP viser en rekke sammenhenger mellom russens holdninger til russefeiring og avgangskarakterene deres. Det som er påfallende er at russ som syns russetiden er veldig viktig i stor grad svekker karakterene i avgangsåret i forhold til året før. En tredjedel av dem som setter festingen over karakterene fullfører ikke videregående innen tre år.

Mindre skolearbeid

Undersøkelsen er gjort blant fjorårets russekull på Østlandet og halvparten av deltakerne sier at de brukte mindre tid på skolearbeid som resultat av russefeiringen. Og 15 prosent av russen mener russefeiringen er så viktig at de gjerne lar den gå ut over karakterene.

Statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet syns tallene er oppsiktsvekkende.

– Vi må kjøre en skikkelig dialog med russen; få dem til å innse at det er deres egne muligheter senere i livet de ødelegger for. At 15 prosent ser på feiring som viktigere enn avgangskarakterene syns jeg er et altfor høyt tall sier Lisbet Rugtvedt.

Glissent oppmøte

På gressmatta utenfor Fagerborg videregående skole ligger et par rødkledde sammenkrøpet i fosterstilling. På benken ved siden av sitter Gustav Martinsen Stian Slaata og Espen Tangsrud. De ser relativt opplagte ut.

– Det er nok noen som har problemer med å kombinere russetid og eksamen men jeg syns det går rimelig greit. Og uansett er eksamen det viktigste sier Espen.

Kameratene nikker samtykkende.

Selv om de stort sett er ferdige med pensum går timeplanen som den pleier forteller guttene. Men på denne tiden av året er klasserommet langt mer glissent enn ellers.

– I engelsktimen i dag var vi seks av 28 elever i klassen. Det er nok en del som merker at russefeiringa går ut over skolen sier Stian.

Vil flytte eksamen

Russepresident Fabian Woxholth i Oslo og Akershus syns det er dumt at russen velger bort skolen for russefeiringen men samtidig er han ikke i tvil om at russefeiringen er viktig.

– Det er en kul tradisjon som er unik for Norge. Men det er dumt at eksamen kommer etter russetiden sier Woxholth.

I 1979 vedtok Arbeiderpartiet å legge eksamen etter 17. mai for å legge en demper på russefeiringen.

– Men det har jo ikke skjedd. Det som skjer er at russen blir mindre forberedt foran eksamen sier russepresidenten og legger til at det ville vært en fordel å legge eksamen før russefeiringen.

Fagerborg-russ Gustav Martinsen er enig.

– Nå feirer vi egentlig at vi er ferdig med heldagsprøvene men det er jo når vi er ferdig med eksamen at vi burde ha feiret sier han.

Nei fra regjeringen

Da Kristin Clemet var utdanningsminister i 2005 fremmet hun et forslag om å flytte eksamen til før 17. mai for å få et mer markant skille mellom opplæring og festing. Men den nåværende regjering sier nei til en slik flytting.

– Jeg syns ikke det skal være vårt mål å gjøre skoleåret kortere. Selv om noen skoler er ferdig med pensum før russetiden bør det ikke være noe problem å fylle opp timene sier statssekretær Lisbet Rugtvedt.