Når mor røyker under svangerskapet, kan det endre barnas gener. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Røyk kan endre barnets gener

En sigarett under graviditeten kan endre det ufødte barnets gener, og ha betydning for senere sykdom. 
Det viser ny forskning på norske mødre og barn.

Lista over hva gravide kvinner ikke bør få i seg er lang: Sushi, upasteurisert melk, brie, rakefisk, mye kaffe... Budskapet er at det mor spiser og drikker, det får også barnet i seg. Bare ett glass vin under graviditeten kan forstyrre barnets utvikling. Mors røyking kan føre til at babyen får lav fødselsvekt, nedsatt lungefunksjon, enkelte former for barnekreft, overvekt og høyt blodtrykk.

Hvorfor røyking under svangerskapet påvirker barnets framtidige helse, har lenge vært et spørsmål for forskerne. Nå viser en omfattende internasjonal studie, basert på norske mødre og barn, at røyking kan påvirke barnets gener allerede på fosterstadiet.

 

Gravide røyker fortsatt

- Barn av mødre som røykte hadde tydelige endringer i genuttrykket på gener som kan ha betydning for senere utvikling av sykdom, forteller Wenche Nystad, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Forskerne kan ennå ikke fastslå om det er noen direkte sammenheng mellom røyking under svangerskapet og eventuell senere sykdom hos barnet, men skal undersøke dette videre.

- Mange slutter jo å røyke først når de finner ut at de er gravide - hvor stor betydning har de sigarettene du røyker på fest før du vet at du er gravid?

- Det vet vi ikke, så det kan vi ikke si noe om. Vi har målt nivåene av stoffet kotinin i mors blod i 18. svangerskapsuke, så vi vet med sikkerhet at mor har røykt, men ikke når eller hvor mye, sier Nystad.

De negative helseeffektene av mors røyking er slått bredt opp i norske medier i senere år. Likevel stumper fortsatt slett ikke alle kvinner røyken når graviditetstesten lyser blått:

- Det er fremdeles nok kvinner som røyker i svangerskapet til at vi hadde nok data til å studere disse sammenhengene, sier Nystad.

 

Forsker på norske kvinner

Det er forskere ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) i USA som har gjennomført de omfattende genetiske analysene. Prosjektet er imidlertid forankret ved Folkehelseinstituttet, og er blant annet finansiert av Forskningsrådets program for miljøpåvirkning og helse. Nystad og hennes kolleger ved Divisjon for epidemiologi har bidratt med kompetanse og data fra den norske Mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

- Mor og barn-undersøkelsen er unik. Den er veldig interessant for utenlandske forskere, fordi det er en stor nasjonal studie, som både inkluderer mor, far og barn, og følger opp barna over lang tid, sier Nystad.

 

Vil sjekke vitamineffekt

Forskerne har analysert barnas arvemateriale med utgangspunkt i blod fra navlestrengen ved fødsel. Deretter er den genetiske informasjonen sammenlignet med informasjon om mors røykevaner. I MoBa ble nivåene av blant annet stoffet kotinin i de gravide kvinnene målt i 18. svangerskapsuke. Kotinin er en indikator på om mor har røykt i løpet av de tre siste dagene.

Forskerne ved Folkehelseinstituttet har nå planer om å forske på flere andre faktorer som vi eksponeres for under svangerskapet og som teoretisk kan ha samme påvirkning som røyking, allerede på fosterstadiet.

- Når vi ser på røyking ser vi jo bare på negative effekter. Det kan være andre ting mor gjør under svangerskapet som har positiv effekt. Vi planlegger blant annet å se på effekten av ulike vitaminer, sier Nystad.

samfunn@dagsavisen.no