Ropstad valgt som ny KrF-leder

Lørdag ble Kjell Ingolf Ropstad klappet inn som ny KrF-leder på partiets landsmøte på Sola. Med seg på laget får han nestlederne Ingelin Noresjø og Olaug Bollestad.

Av NTB, Marius Helge Larsen

Ropstad ble bekreftet som leder litt etter klokken 10.30 lørdag.

Ropstad understreket tidligere lørdag at han som leder ønsker å jobbe sammen med hele KrF, en partiorganisasjon som ble delt nær sagt på midten under retningsvalget.

– Dette er ikke et enmannsshow. Det er hardt arbeid. Det er lagarbeid. Jeg tror noe av det viktigste for ledelsen og partiet er å jobbe sammen. Vi kommer til å bruke mye tid på reiser og hele tiden få innspill fra de lokale og bygge organisasjonen. Det tror jeg er noe av det viktigste, sier Ropstad til NTB.

Nå begynner jobben med å lege sårene fra konflikten, og Ropstad tror utgangspunktet er bedre enn det kunne vært.

– Jeg tror ingen andre partier kunne klart en så krevende prosess bedre enn det vi gjorde, sier han.

Vil lage plass for «de skuffede»

Mens Ropstad og Bollestad representerer den blå fløyen i partiet, som gikk seirende ut av retningsvalget med et vedtak om å gå inn i den borgerlige regjeringen, sto påtroppende nestleder Noresjø på den andre siden av konflikten.

– Jeg har klart å legge ting bak meg. Jeg tenker at jeg skal være med på å bygge KrF videre og fronte den politikken vi har. Mange er fortsatt lei seg og skuffet og ser ikke helt for seg sin plass i KrF. Mitt ansvar er å lage plass til dem i KrF, sier Noresjø til NTB.

Hun tror likevel folk som vil sette merkelappen «rød» på henne, vil bli skuffet.

– Jeg passer ikke inn der. Jeg er så kristendemokrat, jeg er så «gul». Vi tok ulike valg i retningsvalget, og vi skal klare å samarbeide godt, sier hun om den nye partiledelsen.

I kontakt med folket

Noresjø mener KrF har en politikk som mange er enige i, men at mange føler en avstand til partiet som hindrer dem fra å stemme på dem.

Nordlands-kandidaten tror hennes tilskudd til partiledelsen kan være å følge opp strømninger i grasrota i partiet og i befolkningen, som gjerne ikke er like lette å se fra Oslo.

– Jeg sa tidligere i dag at vi har politikk både for dem som ber og dem som banner. Jeg er ikke en sånn som banner, men jeg kjenner de som gjør det. Det er noe med å forstå at politikk også handler om å kjenne folk og forstå strømninger og klare å formidle det på en enkel måte, sier hun.

Konfliktlinjer

Under valget av det nye sentralstyret kan det ligge an til en konflikt.

Fylkeslaget i Møre og Romsdal har nemlig varslet at de vil ha sin fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll inn i sentralstyret. De vil komme med et benkeforslag om dette, skriver Vårt Land. Frisvoll tilhører partiets blå fløy.

Blir Frisvoll valgt inn, kan det bety at Karin Bjørkhaug fra Trøndelag ryker ut. Bjørkhaug en av de mest sentrale «røde» KrF-erne som har valgt å ta gjenvalg til et sentralt verv etter retningsstriden. Den andre som kan miste plassen i sentralstyret, er Tove Welle Haugland fra Agder.

Fakta om vedtak på KrFs landsmøte

Samferdsel:

Utrede nye finansieringsmodeller for store infrastrukturprosjekter istedenfor bompenger.

Etablere et spleiselag mellom fylkene og staten for å redusere etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene.

Forsvar og beredskap

Krav om flere redningshelikoptre i nord og at det snarest opprettes en ny redningsbase med redningshelikopter i Troms.

Krav om økte bevilgninger til NVE sånn at arbeidet med både ras- og flomsikring kan intensiveres. Vil arbeide for en nasjonal skredsikringsplan for å sikre veistrekninger.

Familie, barn og unge

Regjeringens planlagte fritidskort må komme med minimum 2.000 kroner. Det må kunne brukes til alle typer fritidsaktiviteter, ikke bare et lite utvalg.

Økonomiske ordninger rettet mot barn skal bli holdt utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

Gratis SFO for elever som har rett til SFO også etter 4. trinn.

Gi familiene mulighet til å kombinere kontantstøtte og barnehage.

Legge til rette for at familier kan velge SFO/aktivitetsskole i regi av frivillige organisasjoner der det finnes. Offentlig støtte til AKS/SFO bør følge barnet.

Helse og eldre

Lokalt legge til rette for et demensvennlig samfunn, herunder gjennom egne ressurssentre.

Flyktninger og asyl

KrF vil gi kommunene mulighet til å ta imot flere flyktninger og styrke integreringsarbeidet lokalt i et samspill mellom offentlig og frivillig innsats.

Arbeidsliv

Sikre at flere statlige arbeidsplasser legges til distriktene. (NTB)