Hammerfest-ordfører Jakobsen sier til NRK at han har en sterk mistanke om at Kjell Inge Røkkes motiv er å bruke fiskeanlegget i Hammerfest til Akers oljevirksomhet i byen.

- Røkke må gi fra seg fiskekvoter

Kjell Inge Røkke må levere tilbake fiskekvotene om han ikke greier å drive lønnsomt, sier ordføreren i Hammerfest.

Det krever ordfører Alf E. Jakobsen i Hammerfest.

Røkkes selskap Norway Seafoods la i vår fram en rapport der det ble foreslått å legge ned fiskeproduksjonen i Melbu og Hammerfest, for å styrke driften i blant annet Stamsund og Båtsfjord.

Ut av byen

Planene er nå lagt bort. Ingen anlegg legges ned i 2012.

Men Kjell Inge Røkke fastholder at utbyggingen av Melkøya ved Hammerfest har gjort behovet for fiskemottak i byen mindre – og at mottaket nå kan flyttes ut av byen.

Hammerfest-ordfører Jakobsen sier til NRK at han har en sterk mistanke om at Røkkes motiv er å bruke fiskeanlegget i Hammerfest til Akers oljevirksomhet i byen.

– Hvis Røkke mener han ikke klarer å drive lønnsomt, får han heller levere fiskekvotene fra seg, sier Jakobsen.

Drive bærekraftig

Røkke viser til at situasjonen i en by som Hammerfest har endret seg kraftig.

– Det vi spør om, er om vi kan få færre lokaliseringer, som gjør at vi blir i stand til å drive bærekraftig. For ti år siden var vår bedrift i Hammerfest en hjørnesteinsbedrift. I dag har Hammerfest blitt en oljeby. Vi mener det er naturlig at vi kan flytte bedriften til Båtsfjord, ikke langt unna, hvor boligprisene er en firedel av hva de er i Hammerfest. Det mener vi er samfunnsskapende og verdiskapende. Det er vinn-vinn, sier Røkke.

Mens trålerne i Aker Seafood hele tiden har tjent penger, har landproduksjonen etter hvert tapt penger. Røkke delte så sitt fiskerikonsern i to deler: trålerne i Aker Seafood og fiskeproduksjonen på land i Norway Seafood.

Kritikere som Jakobsen sier Røkke gjorde dette for å tjene mer penger på de lønnsomme trålerne og kvitte seg med leveringsplikten til fiskebrukene.