Rødt krever innsyn i korrespondansen rundt Nav-skandalen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever fullt innsyn i korrespondansen mellom regjeringen, Trygderetten, Nav og Riksadvokaten i forkant av Nav-skandalen.

Av Bibiana Piene

Tirsdag sendte Moxnes en innsynsbegjæring til Stortingets presidentskap.

– Vi vil ha klarhet i hvorfor det har gått så lang tid fra dette ble oppdaget i Trygderetten til regjeringa nå innrømmer denne alvorlige feilen, sier Rødt-lederen til NTB.

Les også: Nav-sakene blir tidligst gjenopptatt neste år

Kartlegge informasjonen

Rødt vil også ha innsyn i andre relevante dokumenter om innføring, gjennomføring og oppfølging av artikkel 21 i EUs trygdeforordning, samt interne vurderinger i forvaltningen, heter det i begjæringen.

– Vi håper vi med dette kan få kartlagt hvilken informasjon som har gått mellom Trygderetten, Nav og departementet. Dette må vi få full klarhet i for å unngå en total ansvarspulverisering i denne saken, sier Moxnes.

– Det er avgjørende å komme til bunns i hvordan dette skjedde, og hvem som faktisk har ansvaret, sier han.

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de dro til et annet EU-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger. Ifølge EU-forordningen, som ble innført i 2012, har man rett til å motta slike ytelser selv om man oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Varslet i 2017

Allerede i 2017 varslet Trygderetten om at reglene ble brukt feil. Fra juni 2017 til mars 2018 sendte ankeorganet ni saker tilbake til Nav med denne begrunnelsen, viser en redegjørelse som Trygderettens leder Trine Fernsjø sendte til Arbeids- og sosialdepartementet mandag.

– Trygderettens avgjørelser i disse sakene førte ikke til at Nav la om sin praksis, skriver Fernsjø.

Ap om Nav-skandalen: – I en sånn sak vil det være feil å si at vi utelukker mistillit