Røde varsel over hele landet

Det varsles om stor eller meget stor skogbrannfare ved 86 målestasjoner over hele landet. Selv myrlendt terreng tar fyr i sommertørken.

Det er rødt, rødt og oransj på Meteorologisk institutts oversikt over faren for skogbrann i Norge. 37 av målestasjonene varsler om «meget stor» brannfare i dag, 49 varsler om stor fare. Varslene for morgendagen er enda mer illevarslende, og på toppen av det hele: Det tørre klimaet, det du er vant til å kalle «fint vær>», ser ikke ut til å ta slutt i overskuelig framtid.

– Om vi tyner prognosene ut juli, er det ingen tegn til at vi får regn, sier Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt.

Det skaper «en av de mest krevende sesongene noensinne», ifølge Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet (DSB).

Snart på fjorårsnivå

DSB har registrert 754 gressbranner og 296 skogbranner hittil i år – mot 773 og 301 for hele fjoråret.

– Jeg kan ikke huske at det har vært slik tidligere, sier Hans Kristian Madsen, fungerende seksjonssjef for brann og redning i DSB.

Brannfaren er størst østafjelds, men manglende nedbør på vestlandet sør for Statt gjør at faren øker også der.

DSB har forsterket sin vanlige beredskap på ett skogbrannhelikopter med ytterligere seks: tre på Kjeller, ett på Torp, ett på Sola, ett på Bringeland og ett på Værnes. DSB har også mulighet til å skaffe enda flere helikopter når regnet uteblir utover sommeren.

Beredskapen er med andre ord god, men ferieavvikling framover gjør at det ikke finnes et overskudd på ressurser. DSB ber derfor folk om å ta ansvar.

– Hvis du gjør noe som fører til at det blir brann, kan det få konsekvenser – både i form av bøter og store skader, sier Hans Kristian Madsen.

Les også: Mer penger til beredskap mot skogbrann

Ikke totalforbud i Oslo

Ved Brann- og redningsetaten i Oslo kommune danses regndansen i håp om nedbør for å avdempe brannfaren. Mens de venter på hjelp fra høyere makter, ber branninspektør Sigurd Folgerø Dalen folk om å utvise stor forsiktighet.

– Det er generelt forbud mot å tenne bål utenfor bålplassene i sommersesongen. Nå har brannmesteren dessuten stengt alle bålplassene i Oslo kommune. Det er altså ulovlig å tenne åpen ild i Oslo kommune nå, sier Folgerø Dalen.

– Det er totalforbud mot åpen ild som bål, grill, primus og lignende i eller i nærheten av skogen og på øyene i Oslofjorden. Utover det, er det lov å grille så lenge man utviser stor aktsomhet, sier han.

Det kan bli aktuelt å gjeninnføre grillforbud i deler av byen og på øyene i Oslofjorden om folk ikke er seg sitt ansvar bevisst, men per i dag er ikke det veldig aktuelt.

– Vi vil gi Oslos befolkning muligheten til å kose seg i finværet, sier Folgerø Dalen.

Les også: Forbud mot brenning i 15 kommuner i Rogaland

Kan blir dyrt

Folgerø Dalen ber likevel om ekstra varsomhet ved bruk av engangsgrill. Han mener følgende tommelfingerregel bør gjelde: Engangsgrillen bør settes så høyt at du kan legge mobiltelefonen din under grillen uten at telefonen smelter.

– Det synes jeg er en regel folk bør tenke over når de plasserer grillen sin. Beina som følger med grillen er ikke høye nok for å unnslippe brannfare, sier han.

Folgerø Dalen forteller at Brann- og redningsetaten rykker ut mellom en til tre ganger om dagen for å slukke gress-, skog- og balkongbranner, eller brann i søppelbøtter etter for dårlig slukking av engangsgriller, nå i sommer.

Etaten rykker gjerne ut sammen med politi ved melding om brann. Folgerø Dalen forteller at politiet gir forelegg når de mener brannen skyldes uaksomhet. Det kan med andre ord bli dyrt å ikke passe på hvor sigarettsneipen eller engangsgrillen havner.

Brann i Lunner

Klokken 11 mandag formiddag fikk Lunner – Gran brann og redning beskjed om en skogbrann i Store Snellingen på grensa mot Akershus i Lunner kommune. Per Ansgar Østby, fungerende brannsjef, forteller at det brant i ti mål myrlendt terreng.

– Brann i myr er vanligvis ikke et problem, men nå er det knusktørt i myra. Vi følte oss ikke sikre på at vi hadde full kontroll før etter 25 timer, sier Østby.

Ved hjelp av på det meste 40 mann fra brannvesenet, sivilforsvaret og grunneieren Lunner Almenning, hjulpet av et skogbrannhelikopter, ble etterhvert brannen, som gikk ned i bakken, slukket.

– Når torva tar fyr er vi alltid redde for å tro at vi har slukka brannen, mens den faktisk kan ligge der og ulme, sier Østby.

Han forteller at denne typen torvbrann er vanlig når skogbunn brenner, men at det kreves forhold utenom det vanlige, som årets ekstreme tørke, for at myr skal brenne på denne måten.

Les også: Skogbrannhelikopter i beredskap to uker før det pleier

Nesten alltid vår feil

90 prosent av alle skog- og gressbranner skyldes mennesklig aktivitet, ifølge Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt.

Det går ingen høyspentledninger i brannområdet i Lunner, og ingen tog. Det er derfor lite trolig at brannen skyldes en elektrisk gnist. Østby vil ikke spekulere i årsaker til brannen.

Totalforbud eller ikke?

Engangsgrill er enn så lenge tillat i Norge, tross åpenbare miljøutfordringer. Eller er den egentlig det? Rent teknisk er engangsgrillen, i motsetning til bedre beskyttede griller, å regne som åpen ild, og burde dermed rammes av det generell bålforbudet i sommersesongen.

Så spørs det om politikerne har hjerte til å ødelegge sommeridyllen for urbane parkgjengere.