Risikerer milliontap hver dag

Fredag gikk trafikken gjennom Fjellinjens bomstasjoner ned med 19,4 prosent, sammenlignet med en normal fredag.

Fjellinjen regner med at det aller meste av nedgangen skyldes de strenge virkemidlene for å begrense spredningen av koronaviruset, som regjeringen iverksatte torsdag.

Hvis trafikken holder seg på samme lave nivå i lang tid framover, vil det få store økonomiske konsekvenser for Fjellinjen.

– De to første månedene i år hadde vi om lag 610 millioner kroner i trafikkinntekter. Det  tilsier cirka 10 millioner kroner om dagen. Et røft anslag tilsier at 20 prosent nedgang i trafikken, også vil føre til et inntektsbortfall på omtrent like mange prosent, sier trafikkanalytiker Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen til Dagsavisen.

Det vil i så fall utgjøre om lag 2 millioner kroner hver dag.

Les også: Bomstasjoner verden rundt

Viktige formål

Arnesen tar et lite forbehold med tanke på utviklingen i nyttetransporten, ettersom lastebiler og trailere betaler mer i bompenger enn personbiler av ulike slag.

– Vil svikten i inntektene kunne påvirke kommende samferdselsprosjekter i Oslo og Viken?

– Hvis dette fortsetter i bare to uker, er jeg ikke bekymret. Noe helt annet er det hvis dette fortsetter i fire måneder, svarer Arnesen.

Antallet bomstasjoner i Oslo og det som da var Akershus, økte med 52 til 83 fra 1. juni i fjor. Hensikten med bomstasjonene er å skaffe til veie penger som kan finansiere både vei- og kollektivutbygging, redusere biltrafikken, øke framkommeligheten, redusere klimautslippene og forbedre bymiljøet, ifølge Oslopakke 3-sekretariet. Med unntak av det første punktet, bidrar unntakstilstanden på grunn av koronaviruset, nå til det samme i større grad enn hva som så langt er blitt oppnådd.

Les også: Én million hytteturer med bil

Parkerte bilen

Fjellinjen registrerte for øvrig nedgang i antallet passeringer hver dag i forrige uke. Mandag og tirsdag var det nær 10.000 færre passeringer enn normalt. Onsdag var det en nedgang på i overkant av 27.000 passeringer, sammenlignet med en normal onsdag.

Torsdag endte det med 1.166.603 passeringer, noe som var i overkant av 51.000 færre enn normalt. Det igjen tilsvarer en nedgang på 4,2 prosent.

Fjellinjen kan også melde om en veldig nedgang fra morgentimene torsdag til morgentimene fredag. I perioden mellom klokka 06.00 og 09.00 gikk antallet passeringer da ned med hele 27,3 prosent.

Les også: Bilkjøperne kjører forbi barnevognene