Ringeriksbanen kan bli 5,5 milliarder dyrere

Det endelige forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen er sendt til de berørte departementene. Prisen er 5,5 milliarder kroner høyere enn anslått.

Etter å ha mottatt 300 høringsuttalelser, har Bane Nor og Statens vegvesen sendt sitt forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

– Det er en godt gjennomarbeidet plan vi nå har sendt til departementene. Planen imøtekommer bestillingen fra Samferdselsdepartementet, og vi har lagt stor vekt på kostnader og på å finne de mest mulig optimale løsningene som ivaretar mange ulike hensyn, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Den endelige beregningen av kostnader på banen og E16 er 33,9 milliarder kroner. Dette er 5,5 milliarder kroner mer enn beløpet som fremgår i Nasjonal transportplan 2018–2029.

Les også: Byråkratenes flyiver: – Dette viser at togtilbudet er for dårlig

Prosjektet omfatter Ringeriksbanen som er en 40 kilometer lang dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, og 15 kilometer med ny E16, fra Høkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

Banen vil gi en reisetid fra Sandvika til Hønefoss på 20 minutter, 50 minutter raskere enn i dag. Togreisen mellom Oslo og Bergen blir nesten 1 time kortere. Det vil også bli stasjon på Sundvollen.

– Våre anbefalinger er gjort med utgangspunkt i overordnede mål, føringer og kostnader for prosjektet. Det er imidlertid opp til Samferdselsdepartementet som har bestilt planen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet å ta de endelige avgjørelsene, sier Klokkersveen.

– Vi håper at reguleringsplanen blir vedtatt i løpet av høsten 2019. I mellomtiden fortsetter vi med blant annet kontraktsarbeidet for å planlegge arbeider som skal gjøres før byggestart, sier prosjekdiretøren.