Helseminister Bent Høie (H) vil ikke la leger reservere seg mot å henvise til abort der kvinner ikke kan nå andre leger. FOTO: ARNE OVE BERGO

Reservasjonskaos i kommunene

ABORT: Norge vil få et svært ulikt helsetilbud dersom reservasjonsretten innføres. Mange kommuner med få leger gjør det vanskelig å sikre pasientenes rettigheter.

Samtidig som debatten om legers reservasjonsrett tiltar i styrke, kommer det stadig fram historier om kvinner som har hatt vanskelige opplevelser i møte med leger som ikke vil henvise til abort.

For regjeringen har spørsmålet om leger skal kunne nekte å henvise til abort utviklet seg til et politisk drama - hvor selve samarbeidsavtalen kan stå på spill.

Nå kommer tallene som viser at få fastleger i mange kommuner kan føre til svært ulik praksis i Helse-Norge når det gjelder henvisning til abort.

Både helseminister Bent Høie (H) og KrF er tydelige på at det ikke skal være reservasjonsrett for leger på steder hvor det er få fastleger.

 

32 kommuner har én lege

Tall fra Helsedirektoratet som Dagsavisen har hentet inn, viser at svært mange kommuner har få fastleger:

* 171 kommuner i Norge har tre fastleger eller færre. Dette utgjør 40 prosent av kommunene.

* Av disse har 74 kommuner to fastleger og 32 én fastlege.

- Tallene viser med all tydelighet at forslaget er en dårlig idé og at det vil føre til ulik praksis og ulike helsetjenester, sier stortingsrepresentant Karianne O. Tung (Ap) til Dagsavisen.

At så mange kommuner har få leger, gjør det åpenbart at det blir umulig å ivareta kvinnens rettigheter, mener Tung.

- Alle som benytter seg av et offentlig tilbud, skal vite at de får et like godt tilbud uansett hvor de bor, sier hun.

 

Les ogå: KrF-opprør mot Erna

 

Vil ha grense på fire leger

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) ønsker reservasjonsrett for leger, men mener den nye loven må være mer konkret om i hvilke tilfeller man ikke kan gi kommunens leger denne muligheten. Hun mener kommunen bør ha minst fire fastleger for å åpne for reservasjon.

- Da er kvinnens rettigheter ivaretatt selv om én lege er borte og en annen er på ferie. Det bør være bestemte kriterier for når det skal være greit å reservere seg, og det bør føres tilsyn for å sikre at kommunene følger det overordnede prinsippet om at pasienten er viktigst, sier hun.

 

Les også: Grasrota sier nei til regjeringen

 

Vern mot «fosterdrap»

KrFs ordførere vil la legene reservere seg. Ti av KrF-ordførerne leder kommuner hvor det bare er tre eller færre fastleger.

I Gjemnes i Møre og Romsdal er det to fastleger. Ordfører Odd Steinar Bjerkeset
 (KrF) sier han forstår at mange kvinner som ønsker abort er i en vanskelig situasjon. Men siden det «bare er å ta en telefon direkte til sykehuset», så er pasientens behov dekket etter hans syn. Han viser til at kvinner også kan henvende seg til en fastlege i en annen kommune.

- Er kvinnens eller legens rettigheter viktigst?

- Så lenge pasientene får ta hensyn til sine behov, mener jeg det er viktigere at en med store samvittighetskvaler blir ivaretatt i jobben som fastlege, sier Bjerkset og legger til:

- Mange leger regner det som et fosterdrap, og det er det for så vidt. Legene må også få et vern.

 

Les også:

Stanser reservasjonsretten

Bøyer seg ikke for KrF-krav

Høyre-tvil om reserverende leger

I tvil om legenekt

 

Styres lokalt

I Sokndal kommune er det to fastleger. Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) setter spørsmålstegn ved at pasientenes ønske om å «ta liv» skal komme foran legens rettighet til å si nei, når sistnevnte har brukt år på å utdanne seg til å berge liv. Med ny lov i hånd vil han la begge kommunens fastleger reservere seg dersom de ønsker det.

- Men lovforslaget slår fast at det ikke skal være til ulempe for kvinnen?

- Nå er det vel sånn at kvinnene har adgang til å dra direkte til sykehus. Men det burde være mulig å få til samarbeid med andre, det gjør vi på alt mulig annet ellers. Regionen er ikke så stor. Man reiser jo til Egersund for å gå på kino, så det er ikke noen «big deal», tenker jeg, sier Pedersen.

Helseminister Bent Høie (H) sier til Dagsavisen at kommuner med få fastleger vil ha begrenset reservasjonsmulighet. Høie er opptatt av at dette skal bestemmes lokalt. Fungerende KrF-leder Dagrun Eriksen er også enig i dette.

- Det vil være mindre adgang til å reservere seg, slik KrF ser det, sier hun til Dagsavisen.

samfunn@dagsavisen.no

Les også kommentar på Nyemeninger.no