På veggen til Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Oslo henger notater om noen av jentene Røde Kors har kontakt med. Bildet er fra 2009. FOTO: NTB SCANPIX

Rekordmange varsler om tvangsekteskap

VARSLER: Aldri før har det blitt rapportert inn så mange tvangsekteskapssaker til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Mørketallene er fortsatt høye, frykter Røde Kors.

Tall for første halvår i år viser at kompetanseteamet mottok 243 nye henvendelser, noe som er en økning på 47 saker sammenlignet med første halvår 2013.

Trusler og vold

– Det er det høyeste antall saker på et halvår siden teamets oppstart, får NTB opplyst hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Sakene som rapporteres inn, dreier seg om både inngåtte tvangsekteskap, trusler om ekteskap, andre voldssaker og saker der ungdom etterlates i utlandet.

– Økningen i antall saker skyldes økt bevissthet i utlendingsfeltet og god markedsføring av Kompetanseteamet internt, blant annet i UDI. Henvendelsene som gjelder utlendingsfeltet kommer primært fra UDI, men også mottak, politi og advokater, sier Eva-Torill Jacobsen, koordinator i Kompetanseteamet til NTB.

Nødtelefon

Røde Kors, som driver en nødtelefon, opplyser også at de har mottatt flere henvendelser enn tidligere.

– Tallene for førte halvår viser at vi mottok 217 henvendelser, hvorav 148 personer trengte konkret hjelp i saker som tvangsekteskap, æresrelatert vold og andre former for sosial kontroll, forteller Anne Marte Stifjeld i Røde Kors-telefonen.

85 prosent av disse var over 18 år, og 90 prosent av henvendelsene kom fra kvinner.

– Men vi vet at mørketallene for gutter er høyt. Det bør gjøres en mye større innsats for gutter og menn, mener Stifjeld.

Etterlates i utlandet

Hun forteller at barn også blir etterlatt i utlandet av foreldrene som reiser tilbake til Norge. Røde Kors har hatt en håndfull slike saker i løpet av sommeren.

– Det er veldig vanskelig å få dem hjem igjen. I et land som Somalia finnes det for eksempel ikke noen norsk ambassade, man må gå via Kenya eller Nairobi, sier hun.

Stifjeld sier også at det er et problem å følge opp ungdommene i Norge.

– Vi i Røde Kors gir dem et lavterskeltilbud, de kan ringe oss og komme til oss for en samtale. Men å få dem videre til et offentlig tilbud, et bo og oppfølgingstilbud, er vanskelig fordi det innebærer samtaler med politiet.

– Når ungdommene får vite at de må ha en samtale med politiet, trekker mange seg. De frykter at foreldrene skal anmeldes eller havne i fengsel, sier Stifjeld.

Lanserte app

18. juni i år ble appen #meg lansert av statsråd Solveig Horne (Frp). Appen gir råd til ungdom om tvangsekteskap.

Fram til 8. september var den lastet ned 216 ganger, opplyser kommunikasjonsrådgiver Karen Eldbjørg Toven i IMDI.

Færre saker på skolene

Men samtidig som kompetanseteamet har registrert en økning av antall saker, meldes det om markant færre saker på skolene.

Minoritetsrådgivere, som er utplassert på utvalgte skoler, har mottatt 80 nye saker første halvår 2014. Det er en nedgang på 21 saker sammenlignet med samme tid i fjor og en halvering av saker siden første halvår 2012.

Hva som er årsaken til nedgangen i saker har IMDI per i dag ikke noe svar på.

Stabilt fra utlandet

Integreringsrådgivere, som er utplassert på norske ambassader i utvalgte land, har mottatt 80 nye saker.

Dette er en liten økning fra 68 saker i første halvår 2013, men er en nedgang fra første halvår 2012 med 93 saker, viser den ferske statistikken.