Omsorgssvikt fra kommunen var årsaken til at to eldre kvinner døde for to år siden. Nå har Oslo kommune fått en halv million i forelegg. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Rekordbot for eldresvikt

Etter at to eldre kvinner døde, er Oslo kommune ilagt et forelegg på en halv million kroner for ikke å ha fanget opp at de trengte hjelp.

Det var i mars og april for to år siden at de to pleietrengende kvinnene ble funnet døde, den ene utenfor leiligheten sin på Kampen og den andre i leiligheten sin i Smalgangen på Grønland. Begge var i Oslo kommunes systemer, og mottok kommunal hjelp av varierende grad. Men kommunen fanget ikke opp at begge var så syke at de trengte døgnkontinuerlig pleie.

 

Burde vært på sykehjem

- Saken gjelder to sterkt pleie- og hjelpetrengende kvinner som ikke fikk den hjelpen av kommunen som de hadde krav på og behov for, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt.

Kvinnen som ble funnet død i sin egen leilighet i april 2010 hadde ligget død i to-tre uker før hun ble oppdaget.

Oslo kommune må nå betale et forelegg på 500.000 kroner for å ha brutt kravet til forsvarlig organisering av helsetjenestene for kvinnene.

- Det vi så da vi etterforsket saken, var at begge var så syke at de burde hatt døgnkontinuerlig oppfølging, det vil si sykehjem, sier Kirkhorn til Dagsavisen.

- Hva sviktet, siden de ikke ble fanget opp av systemet?

- Det som helsetilsynet har ment har sviktet, er den totale organiseringen i bydel Gamle Oslo. Når det gjelder det lovpålagte tjenestetilbudet, så har de ikke hatt rutiner som har fanget opp forandringer i situasjonen, og har heller ikke gått sterkt nok inn for å ta tak i det. Skal man legges inn på sykehjem, skal man selv samtykke til det. Er man ikke i stand til det selv, må det eventuelt opprettes en hjelpeverge, sier politiadvokaten.

- Hadde disse to kvinnene familie som burde ha fanget opp dette?

- Begge har hatt litt familie, så de har ikke vært helt ensomme. Men det har kanskje blitt mye for de pårørende også, siden de ikke visste noe, sier Kirkhorn.

 

Høyt forelegg

- Det er en graverende sak. Derfor er forelegget så høyt, sier Kirkhorn.

Et forelegg til en kommune er det samme som om en privatperson får et forelegg for å kjøre for fort.

- Prosessen er slik at de nå får noen dager til å tenke seg om. De kan vedta forelegget og betale, de kan velge å ikke vedta da de mener forelegget er for høyt, men likevel vedta at de er skyldige. Eller ikke vedta at de er skyldige i det hele tatt. Da vil saken mest sannsynlig ende i rettssystemet, sier hun.

 

Skjerpet rutinene

Det er nå to år siden kvinnene døde og ifølge politiadvokat Kirkhorn er det ingen lignende saker under etterforskning.

- Det har blitt en innskjerping i rutinene for hvordan man skal fange opp slike tilfeller etter disse to tragiske sakene, sier hun.

Nå skal bydel Gamle Oslo vurdere forelegget.

- Standardfristen på fem dager har vi sammen med politiet, Oslo kommune og kommuneadvokaten fått forlenget fram til 1. juni. Vi er nå på den juridiske siden av saken. Nå skal det vurderes om dette kvalifiserer til foretaksstraff. Kommuneadvokaten har bedt politiet om å få oversendt alle dokumentene, noe kommuneadvokaten tidligere ikke har hatt innsyn i. For så å vurdere om vi skal godta forelegget, sier bydelsdirektør i Gamle Oslo, Lasse Østmark til Dagsavisen.

tom.vestreng@dagsavisen.no