Mange advokater og stort sikkerhetsoppbud koster mange penger. Regningen for terrorrettssaken nærmer seg 200 millioner kroner.

Regningen kan bli 200 millioner

Regningen etter terrorrettssaken nærmer seg 194 millioner kroner. Fortsatt er ikke alle salærkrav levert.

Beløpet presenteres likevel som et sluttregnskap for terrorsaken som gikk for Oslo tingrett i vår og sommer, skriver Adresseavisen. Halvparten av beløpet er tingrettens utgifter til den praktiske gjennomføringen av saken.

– Det er brukt 96,9 millioner av en bevilgning fra Stortinget på 100,2 millioner kroner. Nå ser vi at utgiftene til slutt ble i tråd med våre forhåndsberegninger, sier avdelingsdirektør Jann Ola Berget i Domstoladministrasjonen (DA).

Han mener mange av utgiftene gir en styrking av domstolene som strekker seg ut over den ene saken.

– Utbygging av en ny, stor rettssal i Oslo tinghus var det et behov for uavhengig av 22. juli-saken. I tillegg er IKT-infrastrukturen oppgradert både i Oslo tinghus og domstolene som fikk overført TV-bilder fra rettssaken, sier Berget.

Den andre halvparten av sluttsummen er salær til forsvarere og bistandsadvokater, tolker, sakkyndige og andre utgifter knyttet til fornærmede og vitner i saken.

Disse utgiftene er beregnet til 96,5 millioner kroner. 85 av disse millionene er allerede utbetalt, men DA venter fortsatt på en del timelister før de kan sette to streker under regnskapet.