Finansminister Siv Jensen ville legge ned oljefondets etikkråd og overføre oppgaven til Norges Bank. Nå ser det ut til at det ikke blir noe av. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

– Regjeringspartiene snur om oljefondet

ETIKK: Regjeringspartiene går likevel ikke inn for å legge ned oljefondets etikkråd. Opposisjonen er tilfreds.

Det melder Aftenposten.

– Vi styrker etikkarbeidet, sa finansminister Siv Jensen til NTB etter å ha lagt fram stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet, der det gikk fram at regjeringen ønsket å legge ned etikkrådet og overføre ansvaret for alt arbeidet med å sørge for at fondets investeringer er etisk forsvarlige til Norges Bank.

Nå vil Finanskomiteen ifølge avisen gå enstemmig inn for å beholde rådet som regjeringen foreslo å legge ned.

– Hvis Høyre og Frp har snudd og et bredt flertall på Stortinget nå ønsker å beholde etikkrådet, er vi svært glade for den konklusjonen, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik til Aftenposten.

Saken blir endelig avklart når komiteen avgir innstillingen om meldingen tirsdag i neste uke.

 

Les også: FN-ekspert advarer mot å vrake oljefondets voktere

 

Fornøyd

Påtroppende Ap-leder Jonas Gahr Støre er svært fornøyd med at regjeringspartiene har snudd. Han sier det var Høyre og Frp selv som kontaktet Ap for samtaler om rådet.

– For oss er det viktig at etikkrådet forblir uavhengig og står utenfor Norges Bank. Innstillingene til etikkrådet vil offentliggjøres. Det gjør det lett å følge med på hvordan Norges Bank forholder seg til etikkrådets anbefalinger. Jeg ser ingen grunn til at det skulle være problematisk at det er Norges Bank som tar den endelige avgjørelsen, sier han.

– Etikk har vunnet over butikk! En flytting til Norges Bank ville ha vingeklippet etikkrådet. Nå kan vi heller se på hvordan dette viktige rådet kan styrkes videre, sier Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson.

– Regjeringen har atter en gang lagt fram et forslag Stortinget ikke synes å ville ha. Det er godt og interessant å se det finnes alternative politiske flertall når regjeringen svikter, tilføyer han.

 

Les også: Slaget om etikkrådet til Stortinget

 

– Delseier

Leder Ingrid Aas Borge i Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker er bare delvis tilfreds med løsningen som stortingsflertallet synes å landet på.

– Det er bra at beslutningsmakten flyttes fra Finansdepartementet, selv om vi heller skulle sett at Etikkrådet fikk denne makten og ikke Norges Bank. Dersom dette skal fungere bra, må mandatet sikre åpenhet og innsyn i det etiske arbeidet. Ellers risikerer vi at finansielle hensyn trumfer etiske hensyn, sier hun.

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender mener det er et stort framskritt at de politiske føringene som etter hans mening har gjort etikkrådet til et impotent organ, nå blir borte.

– Fra nå av forventer vi at anbefalingene vil bli fulgt opp av forvalterne i Norges Bank, og at man unngår å politisere uttrekkene av enkeltselskaper, sier han.

Hermstad er også fornøyd med at uttrekkene skal bli offentliggjort med begrunnelse og bakgrunn.

– Dette er svært gode nyheter for etikkarbeidet i oljefondet framover, sier han. (NTB)