Regjeringens tiltak: Redusert skatt, flyavgifter fjernes, permitteringsregler endres

Kommunene får 250 millioner kroner i krisehjelp, og både skatte- og permitteringsregler endres i regjeringens økonomiske tiltakspakke for koronakrisen.

Av Isabel Bech

Totalt vil krisepakken koste staten 6,5 milliarder kroner.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet det blir verre før det blir bedre, sa Jan Tore Sanner under pressekonferansen fredag.

– Tiltakene skal være målrettede, effektive og midlertidige, sa han.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona.

Oppheving av flyavgifter

Regjeringen endrer blant annet permitteringsreglene slik at staten tar det meste av regningen. Perioden arbeidsgiver betaler, blir redusert fra 15 til 2 dager.

Det blir dessuten en midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 og en midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

Både SAS, Widerøe og Norwegian har kansellert tusenvis av avganger som følge av virusutbruddet, ettersom reisevirksomheten nå nærmest har stoppet opp.

Regjeringen øker dessuten skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020.

– Kommunene står foran store utfordringer. Med mange smittede eller i karantene kan det bli vanskelig å levere nødvendige tjenester til innbyggerne, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Vet ikke totalkostnaden

Sanner understreket at dette er første av tre faser med tiltak. I fase to vurderes det midlertidig utsettelse av arbeidsgiveravgift og innbetaling av forskuddsskatt for bedrifter.

I en eventuell tredje fase, som ligger lenger fram i tid, vil regjeringen se på tiltak for å få skape økt aktivitet i økonomien igjen.

Finansdepartementet har ikke gjort noen beregninger av hva de totale krisetiltakene mot koronaviruset vil koste norsk økonomi.

– Men vi er forberedt på at det vil måtte komme nye tiltak, sier Sanner til NTB.

Heller ikke statsminister Erna Solberg (H) kan gi et anslag.

– Det er jo helt avhengig av hvor lenge dette vil komme til å pågå og hvor sterke tiltak vi må ha, sier hun.

Kuttet renta

Allerede fredag morgen kom Norges Bank med en egen tiltakspakke for å motvirke de negative effektene i økonomien. Sentralbanken kuttet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen slo fast at virusutbruddet gir risiko for «et markert tilbakeslag i økonomien».

Norges Bank anbefalte samtidig å lempe på kravene til bankenes egenkapital fra 2,5 til 1 prosent, noe regjeringen kvitterte ut samme dag.

Må ofre mer

Krisetiltakene fra regjeringen skal hjelpe norsk økonomi, som nå lammes fullstendig av utbruddet av koronaviruset.

Statsministeren benyttet anledningen til å takke dem som har stått på under koronakrisen de siste ukene.

– Mange har ofret mye og ytt mye. Men vi må forberede oss på å ofre mer og yte mer framover, sa hun.

Solberg sier at regjeringen har jobbet på høygir for å ferdigstille pakken, og at de har lagt vekt på at tiltakene skal være raske, effektive og avgrenset i tid. Hun understrekte samtidig at dette bare er begynnelsen.

– Regjeringen kommer til å vurdere nye tiltak i en uoversiktlig situasjon. Vi vil holde tett kontakt med næringslivet, ulike bransjer, partene i arbeidslivet og selvfølgelig partiene på Stortinget om nye grep for å bedre den alvorlige situasjonen, sa Solberg.

Hun takket dem som har stått på og ytt en ekstra innsats.

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt. Det rammer hverdagen, helsevesenet og økonomien vår, sa Solberg under pressekonferansen.

– Å trygge norsk næringsliv blir hovedoppgaven for regjeringen, sa Solberg.

Solberg benyttet anledningen til å takke dem som har stått på de siste ukene.

– Jeg vil takke dem som har stått på dag og natt for å holde hjulene i gang. Førstelinje ute i kommunene, dem som har drevet smitteetterforskning, helsetjenesten, jobber i barnehage, skoler, renholdspersonale som nå bidrar ekstra mye for å sørge for at smitten ikke sprer seg, og alle andre som gjør en ekstraordinær innsats.

 

Fakta om regjeringens krisepakke

Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av virusepidemien. Til sammen vil tiltakene koste staten 6,5 milliarder kroner.

* Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dette varer fram til 31. oktober. Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

* Alle lufthavnavgifter for flyselskapene oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

* Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

* Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

* Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai

* Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner.

* Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner.

* Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. Dermed kan pensjonerte helsearbeidere bidra i kampen mot koronautbruddet uten å miste pensjonskroner.

* I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.

* Regjeringen vurderer også midlertidig utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for bedrifter.