Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker. I dag er det opp til fylkene selv å bestemme om man ønsker fritt skolevalg eller ikke.

NTB-André Lorentsen

– Det er viktig å sikre at alle elever, uansett hvilket fylke de bor i, får større mulighet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Nå sender Kunnskapsdepartementet på høring to alternative forslag til fritt skolevalg.

Må sikre reelt fritt skolevalg

Det første alternativet går ut på at fylkene skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller dele inn fylket i flere inntaksregioner som gir reelt fritt skolevalg. Det andre alternativet er at fritt skolevalg i hele fylket skal være normalordningen. Fylkene skal da bare kunne velge inntaksregioner, som likevel sikrer reelt fritt skolevalg, så lenge det er begrunnet i store avstander eller trafikale forhold.

Begge alternativene innebærer at fylkene ikke lenger kan praktisere inntak til videregående skole etter et nærskoleprinsipp slik det i dag er i Østfold, Buskerud, Telemark og Trøndelag.

Forslaget blir godt mottatt av de borgerlige ungdomspartiene.

– Vi har kjempet for fritt skolevalg i alle år og er derfor ekstra stolte over at regjeringen leverer. Dette gir elevene frihet til å velge skole for sin egen fremtid, og vi tror at elever vet best selv hva som er riktig for seg og sitt liv. Postkassetyranniet skal vekk, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Postnummerdiktatur»

KrFU-leder Martine Tønnessen er enig:

– Vi tror at elevene vet selv best hva som passer for dem, ikke politikerne.

Fungerende leder i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, sier at mange elever trekker fram at det å selv velge skole har vært redningen for dem. For eksempel kan de da flytte vekk fra en mobber eller et dårlig miljø med rus.

– Vi ville aldri akseptert at voksne fikk utdelt arbeidsplass etter loddtrekning. Da synes jeg også at elevene skal få velge skole selv, sier han.

Sentralstyremedlem Ole Kristian Sandvik i Unge Venstre sier han er glad for at det «endelig blir slutt på postnummerdiktaturet til venstresiden».

– Fritt skolevalg er med på å myndiggjøre elevene, sier han.

Les også: Nye storfylker skaper usikkerhet om fritt skolevalg

Hårreisende

Skolebyråd for SV i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, er svært kritisk til forslaget fra regjeringen.

– Dette er en hårreisende overstyring av lokaldemokratiet, sier hun til VG.

Thorkildsen mener det må være opp til fylkene å bestemme løsningene, og at regjeringen med dette grepet fratar dem muligheten til å skape skolesystemer som fungerer lokalt. (NTB)